Fire ungdommer i samedrakter holder om hverandre

Nasjonens stemmer i Den kulturelle skolesekken

Kulturtanken følger opp Tråante (samisk jubileumsår 2017) med å initiere et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år (2018 – 2020), og starter med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken» på Sametinget i Karasjok 19. og 20. april.

Foto: Samisk høgskole / Jonne Sikku

- Hvorfor er det nødvendig med et eget løft av samisk kunst og kultur i DKS?

- Samisk kunst og kultur er en naturlig og selvfølgelig del av norsk historie og kulturarv. Samtidig er også samtidens samiske uttrykk viktig å kjenne til. Samiske kunst- og kulturuttrykk skal være en integrert del av DKS, og være del av det brede nasjonale tilbudet i ordningen. Kulturtanken vil bidra til at samiske produksjoner turnerer i større grad også utenfor Sápmi, og at vi på sikt ser et større tilfang av nye produksjoner innen samisk kunst og kultur i DKS, sier Bente Aster, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken og prosjektleder for konferansen i Karasjok.

Vil rekruttere nye stemmer

Kulturtanken har kartlagt omfanget av samiske produksjoner i DKS, innen alle kunstuttrykk. Så langt viser kartleggingen en skjevhet i distribusjonen, og relativt lite tilfang av nye produksjoner.

- Det er mye og god distribusjon av samiske produksjoner i DKS i de nordligste fylkene, samt i Trøndelag. Men det er viktig at elever i hele landet får møte og oppleve mangfoldig samisk kunst og kultur, og det ønsker vi som nasjonal etat for DKS bidra til, sier Aster.                                    

-Hvordan skal man sikre flere og gode samiske produksjoner i DKS i løpet av de neste tre årene?

- Vi kan synliggjøre samiske produksjoner i den planlagte nye DKS-portalen, det vil forenkle programmering og rekruttering av samiske kunstnere i DKS. Vi skal informere og dele. Vi vil etablere arenaer og møteplasser for ulike aktører, kunstnere, virksomheter og forvaltningsnivåer som arbeider med formidling av samisk kunst og kultur for barn og unge. Særlig viktig for oss er det å øke rekrutteringen og få med de unge stemmene, de unge kunstnerne. Konferansen Nasjonens stemmer i Karasjok er et startskudd for dette arbeidet, og bidrar til å stake ut veien videre, sier Aster.

Samiske veivisere

Under konferansen vil man blant annet få høre erfaringene til ungdommer som jobber som «samiske veivisere», og reiser rundt til skoler og ungdommer i hele landet og forteller om sin hverdag, bakgrunn og kultur.

- Jeg ser frem til å høre fra ungdommene, og jeg gleder meg til å møte representantene fra hele Sápmi – fra nord til sør. Konferansen vil være tverrfaglig og er resultatet av et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, Sametinget og Kulturtanken. Programmet omfatter innlegg, delingserfaringer, diskusjoner og visninger av samiske kunstneriske uttrykk med relevans for DKS, forteller Aster.

Programkomiteen for konferansen har i tillegg til Aster bestått av representanter fra Sametinget, Samisk senter for samtidskunst, Kultur i Troms og Scene Finnmark.

- De har gjort en fantastisk jobb. De har hatt et stort driv, og har virkelig ønsket det samiske perspektivet velkomment. De har vært rause og innlemmet meg i den kunnskapen de har. I programkomiteen har vi konsentrert oss rundt det pan-samiske, og vi har programmert bredt språklig og kulturelt innenfor det samiske. Vi har hatt et ønske om å skape et rikt program og sørge for god deltakelse for at det skal bli en viktig møteplass for alle involverte. Det er jeg stolt over å ha bidratt til! Jeg tror konferansen blir definerende for veien videre i dette treårige prosjektet, avslutter Aster.

Konferansen Nasjonens stemmer vil strømmes på Facebook, og blir tilgjengelig på Kulturtankens nettsider i etterkant.

Se programmet her:
http://www.kulturtanken.no/samiskidks