Rikskonsertenes historie

Rikskonsertenes historie

I år er det 50 år siden Rikskonsertene startet opp. Denne sommeren fases de siste oppgavene som hørte til den statlige kunst- og kulturprodusenten ut, og Rikskonsertene går over i historien. Nå er boka som forteller utdrag av historien lansert.

Bokprosjektet ble satt i gang i Rikskonsertene i 2013, som et bidrag til det kommende 50-årsjubileet. Rikskonsertene fikk imidlertid et nytt mandat i august 2015, og musikkinstitusjonen endret navn, kurs og rolle, og ble Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Den nye situasjonen førte til at bokprosjektet tok opp to sentrale områder: Utviklingen av skolekonsertene, det flerkulturelle musikkarbeidet og av det internasjonale samarbeidet.

Boka «for barn og unge». Utdrag av Rikskonsertenes historie inneholder intervjuer og historier fra en rekke musikere, kulturledere og forvaltere rundt om i landet, og bilder fra konserter i gymsaler, skolebibliotek og kulturhus. Boka er skrevet av tidligere medarbeidere med bred innsikt i Rikskonsertenes virksomhet. Tidligere spesialrådgiver i Rikskonsertene, Tone Vandvik, har vært redaktør for utgivelsen.

Gjennom 50 år har Rikskonsertenes skolekonserter vært med på å forme generasjoner av landets befolkning, hele landet rundt. Noen husker skolekonsertene som noe sært, rart og vanskelig, andre skjønte at det var akkurat musikk de selv skulle drive med og leve av i voksen alder.

En ting er sikkert: Musikken setter spor, uansett hvor en er og hvor eller hvordan en opplever den. Rikskonsertene er historie, men skolekonsertene fortsetter som en del av Den kulturelle skolesekken ute i landets fylker.

Fakta om Kulturtanken

  • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.
  • Etaten har nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken forvalter tippemidlene som deles ut til landets fylker og direktekommuner for å gjennomføre DKS lokalt.
  • Kulturtanken ble etablert i 2016, etter at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat. Oppgavene er knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS.
  • Arbeidet til Kulturtanken skjer i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Les også saken fra da vi var i Hammerfest 4. januar 2018, nøyaktig 50 år etter Rikskonsertenes åpningskonsert, 4. januar 1968.