– Kultur-app alene vil gi mindre kultur

– Kultur-app alene vil gi mindre kultur

Ungdommens fylkesting i Rogaland (UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skolesekken (DKS) med en kultur-app for ungdom, kunne Stavanger Aftenblad fortelle 3. oktober. Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer på utspillet i dette debattinnlegget.

Absence Crew er et prisvinnende breakecrew med spektakulære forestillinger som har turnert mange steder i landet med Den kulturelle skolesekken. Foto: Lars Opstad, Arena Trøndelag 2018

Vi vet ikke hva som treffer hvem. Derfor må Den kulturelle skolesekken være mangfoldig. Elevene må møte sin egen samtid, kjenne seg igjen, men også utfordres. Samtidig er det alltid rom for forbedring, og vi ønsker både debatt, innspill og en nasjonal kultur-app velkommen.

Ungdommens fylkesting i Rogaland(UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skolesekken (DKS) med en kultur-app. I Aftenbladet 3. oktober sier ungdommens fylkesordfører, Sander Olsen, at han vil bruke pengene mer effektivt og at DKS er «politikersløseri». Han hevder også at det er en generell, negativ holdning til DKS.

Kulturapp under utvikling

Både Kulturtanken nasjonalt og DKS Rogaland ønsker velkommen en god debatt om ordningen fungerer som den bør og skal. Vi som jobber med, og er glad i kulturfeltet, ønsker oss både en relevant og profesjonell ordning gjennom DKS, en god kulturskole for alle, Ungdommens kulturmønstring (UKM) og selvsagt også en kultur-app, som altså allerede er satt i arbeid nasjonalt.

Når barn og unge får tilgang til en kultur-app, vil det hjelpe dem med å engasjere seg i kulturen de selv oppsøker. Men vår jobb er større enn det. Vi skal også introdusere barn og unge for musikk, scenekunst, kulturarv, visuell kunst, litteratur og film, slik at de senere kan ta deres egne valg om hvilken kultur som interesserer dem.

Relevans for de unge

I 2016 ble Kulturtanken opprettet nettopp for å sikre godt samarbeid på tvers av landet, høy kvalitet, nærmere samarbeid med skolen, og at man lettere kan dele tilbakemeldinger på hva som gjør at noen DKS-produksjoner føles verdifulle, mens andre ikke gjør det. Det arbeidet ser vi på som utrolig viktig, og det gjør vi sammen med fylker og kommuner landet rundt.

DKS-ordningen har som mål at elevene både skal få oppleve, bli kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Av og til skal kunst dytte litt på premissene til virkeligheten for elevene. Av og til skal kunst føre til diskusjoner. Det er bra. Det er likevel viktig at tilbudet oppleves som relevant, og dette jobbes det kontinuerlig med. Vi lytter systematisk til unge i hele landet.

Det nasjonale Ungdomsrådet i Kulturtanken jobber aktivt med relevans og medvirkning fra elevperspektivet.

Der sitter det medlemmer fra Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. De er åtte medlemmer, valgt fra sine medlemsorganisasjoner, er 15-22 år gamle og bosatt rundt om i landet. De gir råd til oss i Kulturtanken og andre DKS-aktører om blant annet samarbeid mellom skole, elever og DKS. De 3500 kunstnerne og kunst- og kulturformidlere som turnerer i DKS er seriøse arbeidstakere og ønsker at det de formidler skal bety noe. Der og da, og senere i livet.

Flere av Norges fremste kunstnere er med i DKS, det er fantastisk mye bra for elevene å delta på, også i Rogaland som har et vell av spennende tilbud både i år og neste år.

Elevmedvirkning i Rogaland

Så er det alltid forbedringspotensial akkurat som Sander Olsen beskriver. Noe treffer ikke. Derfor er det så bra at nettopp Rogaland fylkeskommune er med i en pilot i regi av det nasjonale prosjektet DKS-skole. Fylkeskommunen skal bidra til å utvikle en metodikk for hvordan man ytterligere involverer elevers syn på DKS-produksjoner. Og hvordan disse innspillene best brukes videre.

I 2018 gjennomførte DKS Rogaland elevsamtaler i forbindelse med DKS-produksjoner, der man snakket om hva DKS er, hvordan elevene opplever og hvordan de ønsker at DKS skal være. Innspillene ble så brukt inn da man lagde program for inneværende skoleår.

Kulturapp i tillegg til kunstmøter

DKS må følge med i tiden og ta ungdom på det største alvor. Gjennom kunst i skolen skal elevene både møte sin egen samtid, kjenne seg igjen, men også utfordres. De skal lytte til en akustisk gitar, se en scenekunstoppsetning og ballett – eller diskutere dataspill og se verden gjennom VR-briller.

Vi vet ikke hva som treffer hvem. Derfor må vi være rause og mangfoldige, og hver dag jobbe sammen, kunstnere, skoler, elever og vi i forvaltningen for den ordningen som bare i 2018 genererte mer enn 500 millioner til kunst og kultur til barn og unge i skolen. Og vi må lytte, spørre, kartlegge og jobbe med både kvalitet og kvantitet. Det er vår jobb som nasjonal etat. Og vi skal også jobbe videre for en god nasjonal kultur-app. Det kan vi gjerne gjøre sammen.


Innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 13. oktober 2019.