SPOR 2020 – bli med på pitchekonkurranse

SPOR 2020 – bli med på pitchekonkurranse

FRIST 15. JUNI 2020 

Arrangørene av SPOR gjentar suksessen fra 2019 og arrangerer pitchekonkurranse for aktører som jobber med kulturarv og ønsker å turnere i Den kulturelle skolesekken.

Har du en knakende god idé du ønsker å sette ut i livet? Ikke nøl med å melde deg på!

Påmelding og rammer

Utøvere/institusjoner melder inn sin pitch per mail til gunhild.rikstad@snk.no innen  utgangen av 15. juni 2020. På grunn av koronasituasjonen ønsker vi at følgende sendes inn: Et videoopptak på maks 8 minutter som viser den/de som pitcher og eventuelt visuelt materiale som tekst/bilder/levende bilder. Idéens originalitet er viktigere enn teknisk kvalitet, men teknikken må være god nok til at innholdet trer tydelig fram.

Det som sendes inn skal altså erstatte live-pitch og det er den innsendte pitchen som vil bli vist 9. september under SPOR 2020.

Tema/vinkling

Vi ønsker at pitchebidragene i år skal fokusere spesielt på temaet «en fornyet kulturarv». Relevans, refleksjon, kritisk tenkning og dybdelæring er nøkkelbegreper i Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020. Vi ønsker at bidragene skal speile en eller flere av disse. Prosjektene skal være nyskapende og turnébare.

En jury velger ut 6-8 prosjekter som blir sendt digitalt under SPOR 9. september 2020, og juryen vil utrope en vinner umiddelbart.

Premie

Vinner av konkurransen premieres med kr. 20.000,- pluss produksjonsveiledning og muligheter til å bli booket til Den kulturelle skolesekken. 

Dette er en flott mulighet til å prøve ut og markedsføre sin produksjonsidé – selv om man ikke er så heldig å gå av med seieren. Vi håper mange melder seg på!

Pitchebidrag sendes til gunhild.rikstad@snk.no innen utgangen av 15. juni 2020!