Møt Kulturtankens nye direktør

Møt Kulturtankens nye direktør

Med brennende engasjement for kunst og kultur for barn og unge og Den kulturelle skolesekken.

Øystein Strand, ny direktør i Kulturtanken. Foto: Erik Fosheim Brandsborg/Kulturtanken

1. mars tiltrer Øystein Strand (51) som konstituert direktør i Kulturtanken. Han kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Medie- og kunstavdelingen i Kulturdepartementet og var prosjektleder for arbeidet med kulturmeldingen Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida (2018 - 2019). Han har også arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) som ansvarlig for ordningen både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.

– Den kulturelle skolesekken er verdens beste ordning for kunstformidling for barn og unge – virkelig gullet i kulturpolitikken, sier den nyutnevnte direktøren.

DKS er en nasjonal satsing som sikrer at alle skoleelever i Norge møter profesjonell kunst og kultur av alle slag.

– Det er et kulturpolitisk tiltak som favner alle kunstneriske uttrykk og som faktisk når absolutt alle barn og ungdom uavhengig av bosted og sosiokulturell bakgrunn, det er fantastisk!

Lang erfaring med Den kulturelle skolesekken

Øystein Strand er utdannet trombonist og pedagog, og har i tillegg utdanning innen økonomi og ledelse. Han har jobbet både som musiker, kulturskolelærer og korpsdirigent, samt vært skolekonsertprodusent og kulturkonsulent i Buskerud fylkeskommune med ansvar for blant annet UKM. Videre jobbet han som kultursjef i Nes kommune, med ansvar for bibliotek, kino og kulturhus, kulturskole, ungdom og fritid og DKS. Senere har han hatt overordnet ansvar for DKS både i Akershus fylkeskommune og i Kulturdepartementet.

– En fellesnevner for nesten alt jeg har gjort i mitt yrkesaktive liv, er kunst og kultur av, med og for barn og unge. Dette brenner jeg for! sier han.

Gleder seg til å komme i gang

Strand gleder seg til å bli kjent med nye kolleger i Kulturtanken, og til å reise rundt og møte de som fyller skolesekken med innhold over hele landet.

Han har fått kallenavnet "Land og Strand" av kolleger i Kulturdepartementet, etter innspillsrunder over hele landet i forbindelse med kulturmeldingen og regionreformen. Det kallenavnet har han tenkt å leve opp til også i den nye jobben som direktør i Kulturtanken.

– Det aller viktigste for Kulturtanken nå er å få til god samhandling med fylkeskommuner, kommuner, skolesektor og kultursektor, og å bidra til å skape engasjement og entusiasme for DKS. Den kulturelle skolesekken kan "huke av" på alle de nye nasjonale kulturpolitiske målene i kulturmeldinga og kan dermed være det aller viktigste tiltaket å satse på fremover, sier Strand.

I tillegg trekker han fram forankring i skolen som svært viktig.

– DKS kan bidra til å nå målene i læreplanverket. Dette skal vi løfte frem, ta vare på og videreutvikle sammen med fylkeskommuner og kommuner.

Relevans og kvalitet i alle ledd

Strand er opptatt av at barn og unge fortjener ypperste kvalitet i alle kunstmøter, og da må de beste kunstnerne finne det attraktivt å jobbe i Den kulturelle skolesekken.

– Uten kunstnere er det ikke noe innhold i sekken, sier han og poengterer hvor stor betydning han mener DKS har for samfunnet.

– Kunst og kultur er viktig for alle mennesker og for at vi skal ha et godt og velfungerende samfunn. Men for at det skal være viktig så må det oppleves som relevant for alle. Her har vi fortsatt en jobb å gjøre i kulturpolitikken, og jeg mener at DKS er det aller beste virkemiddelet vi har for å nå ut til flere med kunst og kultur. Da må alle involverte jobbe målrettet med å sikre relevans og kvalitet i alle ledd av ordningen, sier direktør i Kulturtanken, Øystein Strand.