Illustrasjon: Norgeskart med tegninger av kulturkontakter.

– Vi legger vekt på at det må være givende å være kulturkontakt

Trondheim er en av direktekommuene i Den kulturelle skolesekken. Avdelingsleder Jorunn Dugstad understreker hvor essensielle kulturkontaktene er for ordningen.

Jorunn Dugstad-portrett
Jorunn Dugstad, avdelingsleder for Den kulturelle skole- og barnehagesekken, Trondheim kommunale kulturskole

Kulturkontaktenes rolle er helt avgjørende for at ordningen med Den kulturelle skolesekken skal fungere etter intensjonen. Tilrettelegging i skolen, formidling av tilbudet til øvrige lærere og elever er helt essensielt for at det skal fungere best mulig. Vi er derfor helt avhengige av en god relasjon og et godt samarbeid med kulturkontaktene. Derfor legger vi vekt på at det må være givende å være kulturkontakt. Kulturkontakter må kjenne at de er en ressurs, understreker Dugstad.

– Arbeidet mot kulturkontaktene må foregå innenfor en pedagogisk grunntanke om at opplysning, deling og samtale er utviklende og givende for alle parter, og at vi som DKS-arbeidere har like mye å lære av våre kulturkontakter, som de har av oss.

LES: Intervju med Svein Arve Våge, kulturkontakt på Spongdal skole utenfor Trondheim

Om DKS-administrasjonen sin rolle

Dere får ros for å være flinke til å sende ut påminnelser og svare raskt hvis Våge lurer på noe. I tillegg forteller han at dere er flinke til å forberede utøverne godt i forkant. Er dette viktig for dere?

– Ja. Det er svært viktig for oss. Vi ser oss selv som en slags brobygger mellom kulturliv og skole. For at elevene skal få det beste utbyttet av besøket er det viktig at både kunstnere og skolefolk møter hverandre med respekt og forståelse for hverandres egenart. Derfor legger vi vekt på å informere godt, begge veier. Vi minner kunstnerne om at de går inn i en skolehverdag, og skolene om å ta godt imot kunstnerne slik at de føler seg som velkomne gjester.

Vi legger vekt på at det må være givende å være kulturkontakt. Kulturkontakter må kjenne at de er en ressurs.
Jorunn Dugstad

Tilbud til kulturkontakter

Dere arrangerer fire årlige samlinger for kommunens kulturkontakter. Hvor holdes de og hva slags innhold har samlingene?

– Vi kaller dette kulturkontaktmøter. Disse er lagt opp som det jeg vil omtale som “kompetanse- stimulerende” samlinger. Disse skal være til inspirasjon og til å utvide horisonten. Vi besøker derfor gjerne kunstnere eller kunstinstitusjoner for å lære mer om deres arbeid. Vi får være de første til å besøke åpninger av nye faste utstillinger i museer, nye kulturbygg, slik at vi sammen er orientert om utviklingen i kulturlivet. For eksempel Bak scenen på Trøndelag teater, møte med sjefdirigent for Trondheim symfoniorkester, besøk hos kunstnerkollektivet Atelier Ilsvika og at Filmfestivalen Kosmorama inviterer til visning i Kongesalen.

– Gjennom møtene ønsker vi at kulturkontaktene skal føle seg verdsatt, og føle at de får noe ekstra igjen for arbeidet de legger ned gjennom sin tilrettelegging i skolen. Det er også viktig å formidle et større bilde av kulturlivet enn det som foregår i DKS. På den måten blir kulturkontaktene også ambassadører for det øvrige kulturlivet på sin skole, ikke bare for DKS, og bidrar til å plassere skolesekkens tiltak inn i en større ramme. Samtidig er det viktig for aktører i kulturlivet å bli kjent med skoler på en annen måte.

– Kulturkontaktene bidrar med mye viktig informasjon til kulturaktører, og møtene våre er med på å få denne samtalen i gang. Et eksempel: Når Trøndelag teater ønsker å utvikle sitt pedagogiske tilleggsmateriale til forestilling inviterer de to kulturkontakter til å bidra og kvalitetssikre opplegget. Samtidig fører samlingene til at vi blir kjent med våre kulturkontakter, og de med oss. Dette senker terskelen for å ta kontakt og løse eventuelle problemer.

Kulturkontaktene bidrar med mye viktig informasjon til kulturaktører, og møtene våre er med på å få denne samtalen i gang.

— Jorunn Dugstad

Om samarbeidet med kulturkontakter

– Samarbeidet med kulturkontaktene er veldig bra. Det er selvsagt personavhengig, og varierer noe fra skole til skole. Men jevnt over er det dedikerte lærere med høy kulturell kompetanse som tar på seg dette arbeidet, og vi ser at de beholder oppdraget gjennom mange år.Derfor er vår gruppe av kulturkontakter relativt stabil.

Hva skolene gir dem for arbeidet varierer svært. Noen har tilleggslønn eller nedsatt leseplikt, mens andre må gjøre dette som ekstrajobb. Det er selvsagt urettferdig, men dette er det hver rektor som bestemmer ut fra skolens økonomi.

– Vi mener likevel at innholdet vi legger i kulturmøtene, at vi har sørget for et gratis inngangskort på alle museer i Trondheim for våre kulturkontakter, og at vi holder programslipp i skolesekken som en slags “fest og feiring “av kulturkontaktenes arbeid, med framvisning av gode forestillinger, konserter, film og andre kulturopplevelser, og byr på god mat og stemning, betyr mer enn tilleggslønn og nedsatt leseplikt. Derfor må vi ikke slappe av på innsatsen vår i DKS, men fortsette å strekke oss for å opprettholde gode og interessante møter for kulturkontaktene, yte god service, og benytte kulturkontaktenes kompetanse.

Tips og ressurssider

– Hver høst holder vi et eget kurs for nye kulturkontakter. Der blir vi kjent, og går igjennom oppgavene til kulturkontaktene. Alle får anledning til å stille spørsmål. Dette er viktig for å raskt sette kulturkontaktene inn i sin rolle, og også gjøres kjent hvor de kan få hjelp til å gjennomføre oppgavene sine på en enkel og ryddig måte, som tilgang til nettsider, bestilling av buss i vårt gratis busstilbud etc. Det er en effektiv måte å gjøre nye kulturkontakter kjent med oss og vårt opplegg, så vi raskt får dem med i “klubben”. I tillegg tilbyr vi elevarrangørkurs. Skolene kan ta kontakt med oss i DKS Trondheim og bestille kurs. Da får de et kurs som holdes på skolen for elevvertene, og t-skjorter.

Nyttige nettsider

DKS Trondheim

Er du kulturkontakt?

Ressurssider for kulturkontaktene i Trondheim kommune

Kulturombud, Stimuleringsmidler, Transport, Kurs og forskningsprosjekter.

LAST NED: Ti tips til kulturkontakter