Ny søknadsfrist

Ny søknadsfrist

Fristen for å søke tilskudd til barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging utvides til 11. oktober.

Det er i tillegg noe endret ordlyd i «hvordan søke» for å få på plass politiske vedtak:
«Politisk vedtak eller bekreftelse fra rådmannen dersom søknaden gjelder utarbeiding/rullering av plan med barne- og ungdomskultur inkludert.»

– Vi jobber nå med å formidle dette til alle våre samarbeidspartnere og håper på flest mulig søkere. Ordningen er betydningsfull fordi det er viktig å inkludere barne- og ungdomskultur i lokale planprosesser og finne gode måter å gjøre dette på, sier June Mariann Breivik, direktør for Avdeling for skole og barne- og ungdomskultur i Kulturtanken.

June Mariann Breivik- portrett
June Mariann Breivik

Informasjon om ordningen og søknadsportal

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.