Jente hopper over et paradis tegnet med kritt.

Ny søknadsfrist

Fristen for å søkje tilskot til barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging blir utvida til 11. oktober.

Det er i tillegg noko endra ordlyd i «korleis søkje» for å få på plass politiske vedtak:
«Politisk vedtak eller stadfesting frå rådmannen dersom søknaden gjeld utarbeiding/rullering av plan med barne- og ungdomskultur inkludert.»

– Vi jobbar no med å formidle dette til alle samarbeidspartnarane våre og håpar på flest mogleg søkjarar. Ordninga er viktig fordi det er viktig å inkludere barne- og ungdomskultur i lokale planprosessar og finne gode måtar å gjere dette på, seier June Mariann Breivik, direktør for Avdeling for skule og barne- og ungdomskultur i Kulturtanken.

June Mariann Breivik- portrett
June Mariann Breivik

Informasjon om ordninga og søknadsportal

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.