bakgrunn

Det samiske folket er fordelt på fire land. I norge er det tre offisielle samiske språk; Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Les mer her.


politikk

Sametinget: www.sametinget.no og www.samediggi.no
Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Les mer
Sametingets kulturminneavdeling og -forvaltning
Samisk bygningsvern
Samerådet:
Samerådet er en ideell NGO, non-governmental organization, og arbeider med spørsmål knyttet til kulturpolitikk og politikk. Kvalitetsstempel og duodji-merke. Har politiske og juridiske rådgivere, og skal styrke både tradisjonell og moderne samisk kultur. Gir økonomisk støtte til kulturvirksomheter. Les mer
Samisk Parlamentarisk Råd: Parlamentarisk samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Les mer


konvensjoner


språk- og kultursentere

Språksentrene har som mål å synliggjøre samisk språk og bidra til at samiske språk styrkes og utvikles. De er viktige institusjoner i lokalsamfunnene, bidrar til å styrke kompetanse i samisk språk og kultur, de skaper språk og kan virke identitetsskapende i sine samiske virkeområder. Les mer

Evaluering av ti samiske språksentre etablert mellom 1994 og 2009

KULTURSENTRE:
Árran Lulesamisk senter/Árran Julevsáme guovdásj i Drag i Tysfjord (museum, besøkssenter, kulturinstitusjon, samisk språksenter, samisk barnehage med mer).
Senter for nordlige folk/Davvi álbmogiid Guovddas i Manndalen i Kåfjord kommune (museum, kulturinstitusjon, huser Riddu Riddu og Sametinget).
Várdobáiki samisk senter i Skånland i Troms (museum, besøkssenter, kultursenter, språksenter, barnehage med mer).
Aajege samisk språk- og kompetansesenter i Røros.
Saemien sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa.


NRK Sápmi
Dáiddadállu, et kunstnerkollektiv i Kautokeino.
Samiske Veivisere, under samisk høgskole i Kautokeino. Veivisere reiser rundt og informerer ungdommer på skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold.
Samisk myteknuser er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål.

Andre aktører