bakgrunn

Det samiske folket fordelt på fire land. I norge er det tre offisielle samiske språk; Nordsamisk, Lulesamisk og sørsamisk. Les mer.


politikk

Sametinget: www.sametinget.no og www.samediggi.no
Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Les mer
Sametingets kulturminneavdeling og -forvaltning
Samisk bygningsvern
Samerådet:
Samerådet er en ideell NGO, non-governmental organization, og arbeider med spørsmål knyttet til kulturpolitikk og politikk. Kvalitetsstempel og duodji-merke. Har politiske og juridiske rådgivere, og skal styrke både tradisjonell og moderne samisk kultur. Gir økonomisk støtte til kulturvirksomheter. Les mer
Samisk Parlamentarisk Råd: Parlamentarisk samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland og Russland. Les mer


konvensjoner


språk- og kultursentere

Språksentrene har som mål å synliggjøre samisk språk og bidra til at samiske språk styrkes og utvikles. De er viktige institusjoner i lokalsamfunnene, bidrar til å styrke kompetanse i samisk språk og kultur, de skaper språk   og kan virke identitetsskapende i sine samiske virkeområder. Les mer

Evaluering av ti samiske språksentre etablert mellom 1994 og 2009

KULTURSENTRE:
Árran Lulesamisk senter/Árran Julevsáme guovdásj i Drag i Tysfjord (museum, besøkssenter, kulturinstitusjon, samisk språksenter, samisk barnehage med mer).
Senter for nordlige folk/Davvi álbmogiid Guovddas i Manndalen i Kåfjord kommune (museum, kulturinstitusjon, huser Riddu Riddu og Sametinget).
Várdobáiki samisk senter i Skånland i Troms (museum, besøkssenter, kultursenter, språksenter, barnehage med mer).


NRK Sápmi
Dáiddadállu, et kunstnerkollektiv i Kautokeino.
Samiske Veivisere, under samisk høgskole i Kautokeino. Veiviserne reiser rundt og informerer ungdommer på skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold.

Andre aktører