Samisk samfunn, kultur og politikk

Samisk samfunn, kultur og politikk

Her finner du en samling lenker og ressurser som gir kunnskap om samisk samfunn, kultur og politikk.

Samisk flagg fra Riddu Riđđu-festivalen 2019. Foto: Knut Sørhusbakken/Kulturtanken