Kunst og kontraster i skoleprosjekt

Kunst og kontraster i skoleprosjekt

– Kan dans få has på tabuer?
– Kan stygg språkbruk ta slutt med film?

Dette har elevene ved Furuset skole fått bryne seg på det siste halvåret gjennom et kunst- og kulturprosjekt støttet av Den kulturelle skolesekken i Oslo.

Gymsalen på Furuset skole er forvandlet til en teatersal. Publikum, skolens 3.- og 4.-klassinger, strømmer inn. De setter seg på plass og ser egne malerier pryde veggene. Lyset dempes, og forestillingen starter. Resultatet av seks måneders arbeid er nå endelig klart for å vises. Og bak scenen preppes elevene fra 6. og 7. trinn en siste gang av regissøren for det hele, danse- og teaterpedagog Gunnhild Aarebrot Kilde. Så går hun frem og ønsker velkommen.
 
- Er det noen som vet hva kontraster er?

Mange hender i været. Jente på første rad får svare.

- Dag og natt, og svart og hvit, kommer det kjapt. Elevene vet godt hva kontraster er. Dette har de jobbet med i lang tid.

- Alle er forskjellige, og det skal vi respektere. Vi kan være venner for det?

-Jaaa!

Teaterinstruktør gir en "pep talk" til barna før forestillingen
Teater- og danseinstruktør, Gunnhild Aarebrot Kilde gir siste "pep-talk" før forestillingen.

Utfordringen


- SKUP betyr skoleutviklingsprosjekt, og skal gi skolen en mulighet til å ta tak i en utfordring i skolehverdagen gjennom et kunst- og kulturprosjekt, forteller Anne Elisabeth Sæter. Hun er ansvarlig for SKUP i DKS Oslo.

SKUP-midlene skal brukes til samarbeid med profesjonelle aktører fra kunst og kulturfeltet. Målet med SKUP er å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen.

- SKUP skal være prosessorientert, mer enn resultatorientert. Og viktigste pådriver i prosessen, fra idé til planlegging og gjennomføring, er skolen selv, forteller Sæter.

Furuset barneskole er en av syv skoler i Oslo som har fått SKUP-midler dette skoleåret. Rektor Magne Dahl forteller at skolen går løs på et SKUP-prosjekt for andre gang. De var så fornøyd med opplegget sist at de ønsket å videreføre det. Furuset skole er en flerkulturell skole, og har noen utfordringer knyttet til det.

- Vi har en utfordring på skolen i forhold til røff kroppskontakt blant elevene, knuffing og mobbing og negativ omtale av hverandre. Mye av dette er knyttet til språk og religion – haram (forbud og begrensninger knyttet til Islam, red anm.). Vi ønsket å bedre elevenes forhold til egen og andres kropp. Ideen var derfor å bruke dans som virkemiddel for å bryte med barrierer og tabuer som er kimen til en del konflikter ved skolen, forteller Dahl.

Furuset skoles SKUP-prosjekt har altså temaet «kontraster". Temaet fungerer som en overbygning, og blir benyttet i alle fag.

- Elevene ved vår skole har en kontrastfylt hverdag, med ulik kultur hjemme og på skolen, og i samfunnet for øvrig. De mangler språk for å artikulere utfordringene sine, forteller Dahl. Han sier at prosjektet de har jobbet med siden september er verdt hver eneste krone, og hver eneste arbeidstime de har lagt i det.

- Hva er suksesskriteriene?

- Vi er avhengig av å få med alle lærerne, og få inn dyktige utøvere. Det er avgjørende, sier Dahl.

Det bekrefter også Anne Elisabeth Sæter i DKS Oslo, som har erfaring med at et SKUP-prosjekt først vil bli vellykket når det forankres hos skolens ledelse og hos alle lærerne.

- Man må være villig til å rydde plass, og se undervisningen i ulike fag i relasjon til prosjektet, sier hun. SKUP er sånn sett ikke for alle skoler, sier Sæter.

En kritisk venn


Skolen får også bidrag til forankring og fremdrift av prosjektet av en veileder fra Høyskolen i Oslo og Akershus, slik at læringsutbyttet blir størst mulig for både elever og lærere.

- Jeg skal være en "kritisk venn" av prosjektet, som hjelper til med å igangsette, holde fokus på målet og være en refleksjonspartner underveis, sier Stine Nilsen Ellinggard. Hun kommer fra PPU-avdelingen ved HiOA, og jobber med fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon. Hun synes prosjektet på Furuset skole har vært veldig fint å jobbe med.

- Det har vært kjempegøy og interessant. Blant annet fant vi ut underveis at vi skulle ha med et film-element i prosessen, som ville kunne bidra til elevenes sosiale kompetanse på en positiv måte ved at elevene fikk se seg selv utenifra gjennom film, forteller hun.

De fant frem til filmregissør Gjermund Mathisen, som jobbet med en gruppe elever. De utviklet manus, og spilte selv alle rollene i filmen, som ble en del av den endelige forestillingen.

6.- og 7. -klassinger ved Furuset skole fremfører en dans.
Kontraster og dans mot tabuer, fremført av 6. og 7. -klassinger ved Furuset skole.

Dans uten tabu


I tillegg har danse- og dramapedagog Gunnhild Aarebrot Kilde vært uvurderlig i prosjektet. Hun har jobbet med elevene på 6. og 7. trinn, og sammen med dem produsert danseteaterforestillingen som prosjektet munner ut i. Kilde har vært på skolen ukentlig siden september.

- Det var viktig at de skulle uttrykke seg med kroppen, forteller Kilde, som for andre året på rad har jobbet med et SKUP-prosjekt på Furuset.

- Det er noen utforinger med stygg språkbruk på skolen, så derfor ønsket vi å fokusere på bevegelse og dans, uten språk. Vi har jobbet med skapende dans for å finne vårt eget språk, forteller Kilde. 

Og det har fungert godt. 

- Når vi jobber med dansen og koreografien, tenker de ikke på at de jobber så fysisk nære hverandre og glemmer utfordringene de vanligvis har med tabuer og kroppskontakt. 

Det har også vært et mål å få med elever som vanligvis ikke tar plassen i rampelyset.

- Noen av elevene som til vanlig er stille og tilbaketrukne, springer ut i full blomst i løpet av prosessen, da blir jeg så rørt.

Det kan lærer og prosjektleder for «Kontraster» ved Furuset skole, Mette Sæthre, skrive under på. 

- Gunnhild har fått elevene til å føle seg trygge i prosessen, til å prestere og vise nye sider av seg selv. Hun har på en måte vært en oversetter for dem, inn i kunsten, sier Sæthre. Hun sier at SKUP-prosjektene ikke bare er viktige for elevene, men også for lærerne. Og at dette har gitt dem nye måter å se og jobbe med elevene på.

Masker som skjuler


Den endelige forestillingen i prosjektet «Kontraster» består av film, dans og drama. Alle elevene på skolen har bidratt. Resultatet er tre forestillinger – to på skolen, og en på kvelden for foreldre.

- Det var litt vanskelig koreografi, men Gunnhild er veldig flink og har lært oss å danse. Det var gøy å være med, og aller morsomst med den krangle-scenen jeg var med på, smiler Arjan (11 år).

- Vi lagde masker som vi brukte i forestillingen. Maskene skulle skjule de ekte ansiktene våre, og vise at for å være venner må vi ta av maskene og være ekte, forteller Halima (11 år)

Halima og Arjan og de andre elvene har fått velfortjent applaus og ispinne som premie for god innsats.

Barna koser seg med is etter forestilling
Velfortjent is og godt humør etter endt forestilling.

Etter forestillingen – den siste av tre i rekken, strømmer det på med kort og gaver til Gunnhild. Det er tydelig at hun har satt spor hos elevene.

- Vi elsker deg, Gunnhild!, ropes det fra bakerst i gymsalen, i det applausen dør ut.

Så hva tenker rektor om utviklingsmålene de hadde da de startet årets SKUP? Har prosessen gjort noe med utfordringene de har ved skolen? 

- Ingen er uberørt av denne prosessen, verken elever eller lærere, sier rektor Dahl, som synes det har blitt en strålende forestilling.

- Samtidig er det klart det tar tid før man kan se hvordan dette påvirker skolens utfordringer, men det er et veldig viktig og godt steg på veien. Vi kommer nok til å søke om SKUP-midler neste år også, smiler Dahl.

En lykkelig teaterinstruktør, med favnen full av kort og gaver.
En lykkelig og bejublet teaterinstruktør, med favnen full av kort og gaver.

Fakta om SKUP

SKUP ble etablert i DKS Oslo i 2006.

Utgangspunktet for SKUP var å imøtekomme målene til Den kulturelle skolesekken om å bruke kunst og kultur for å bidra til å realisere skolens læringsmål. SKUP lener seg også på senere tids rapporter som viser at det er et stort uutnyttet potensial i lengre møter mellom kunstner og elever og deltagelse.

SKUP har de siste årene tatt en dreining, der målet nå er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen, enten det dreier seg om faglige eller miljømessige utfordringer.

Les mer om SKUP i Oslo her