Mandatendring for Kulturtanken

Mandatendring for Kulturtanken

Kulturtankens mandat er nettopp revidert. Revisjonen er gjort etter at det ble klart at det ikke er juridisk grunnlag for at Kulturtanken kan være en formell forhandlingspart med kunstnerorganisasjonene på vegne av kommuner og fylkeskommuner. Punktet som lød «Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner» er derfor tatt ut i revidert mandat. En annen vesentlig endring i mandatteksten er at Kulturtanken skal «sikre at innholdet i DKS-ordningen samspiller med skolens læreplaner» framfor at det «understøtter skolens læreplaner» (journ. uth.).

Bildet er fra samtidsfestivalen RiksUltima 2015, et samarbeid mellom Ultima, DKS Rogaland og daværende Rikskonsertene. På bildet ser vi performancekunstner Jaap Blonk. Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

5. juli 2017

- Jeg tar mandatsendringen når det gjelder det å føre forhandlinger til etterretning, sier direktør Lin Marie Holvik. – Men jeg er samtidig opptatt av, i likhet med kulturministeren, at kunstnerne og utøverne i DKS skal lønnes i tråd med bransjestandard. I tilskuddsbrevet som fulgte midlene som gikk ut fra oss til fylkene og direktekommunene i juni understreker vi også at rettighetshavernes interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven. Selv om vi nå ikke skal være en forhandlingspart, ser vi fram til samarbeid med Kunstnernettverket i tiden fremover, sier Holvik. - Ellers er jeg begeistret for endringen om at vi nå skal samspille og ikke understøtte skolens læreplaner, og for presiseringen om at vi skal samhandle med alle DKS-aktører, avrunder hun.

Les Kulturtankens reviderte mandat her.

Spørsmål fra Stortinget

Spørsmålet om Kulturtankens rolle ved forhandlingsbordet var nylig også oppe i Stortinget. Hege Haukeland Liadal (A) sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, og i juni sendte hun kulturministeren skriftlig spørsmål om punktet i Kulturtankens mandat som handlet om å «Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner". Hun refererte til at dette punktet ikke lenger skulle være gjeldende, og at kunstnerlønningene «står helt stille i påvente av forhandlinger som ikke skal finne sted». Kulturministeren svarte at Kulturtanken, i motsetning til tidligere Rikskonsertene, er «med få unntak ikke selv arbeids- eller oppdragsgiver for utøvere i DKS-ordningen. Det er derfor ikke juridisk grunnlag for at de kan være en formell forhandlingspart med kunstnerorganisasjonene på vegne av kommuner og fylkeskommuner».

Les hele innlegget på Stortingets side.