Plakater tegnet av barn med motiverende budskap

Testlab for kunst i DKS

Nordnorsk kunstnersenter arrangerte Testlab UNG, 9. – 11. mai i Svolvær.

Hensikten med laben er å få kunstnerne i tett dialog med elever og lærere for å utvikle gode kunstprosjekter til skolen og Den kulturelle skolesekken. Denne gang var det seks kunstnere som fikk testet produksjonsideer for grunnskolen.

Kristin Risan smiler, primus motor for TestLab
Kristin Risan, primus motor for TestLab. Foto: Therese Clemetsen

- Nordnorsk Kuntnersenter arbeider hele tiden med å utvikle kunstprosjekter for barn og unge, og testlab for produksjoner er et av verktøyene, forteller prosjektleder Kristin Risan.

Kristin Risan er primus motor for Testlab UNG og kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter. Hun har formidlet kunst og kultur til over 75.000 barn i Nord-Norge, og har mottatt Kongens Fortjenestemedalje for sin unike innsats for å formidle kunst til landsdelens yngste.

- Hun har en utrolig evne til å fortelle om og vise kunst til barn og unge for å få dem interesserte. Det er ingen i landet som kan måle seg med Risan, sa Astrid Arnøy, leder for Den kulturelle skolesekken i Nordland til Lofotposten etter utdelingen.

For Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er det viktig at den kunsten barn og ungdom møter i Den kulturelle skolesekken er i takt med samtidens kunst. Deres kunstprosjekter for og med unge tar oftest utgangspunkt i en eller flere nålevende kunstneres praksis. De vil også at kunstnerne selv arbeider sammen med de unge.

Testlab Ung

Alle kunstnere kan én gang i året melde inn produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS) i alle landets fylker. "Vi vet at det finnes veldig mange gode ideer og interessante kunstnerskap som kan brukes i fabelaktig formidling der ute. Vi vet også at mange kunstnere ønsker å gjøre noe for DKS, men er usikre på hvordan de skal gjøre det", skriver NNKS i sin utlysning.

Prosjektene og deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. Prosjekter de ser etter for Testlab er prosjekter som kan utvikles innenfor rammene av de arbeidsformer og formater som passer i DKS. Det må gjerne være ideer som er litt utenfor tradisjonelle båser, og alle slags materialer og metoder er interessante - alt fra klassisk tegning til lydkunst og performance.

Papirstrimler limes sammen
Testlab. Foto: Therese Clemetsen

Utvikling i praksis

Kunstnerne presenterer ideene sine, og får innspill fra elever og lærere og de andre kunstnerne og kunstpedagogene på prosjektene. I tillegg til det kunstneriske prosjektet, ser man på formidling og mulig relevans til lærerplan og kompetansemål.

- Deltakerne vil få hjelp til å utvikle prosjekter gjennom å diskutere dem med andre. De får spisset ideer, valgt metoder, utviklet formidlingen, og kommer langt på vei mot en ferdig produksjon, forteller Risan.

Erfarne veiledere fra kunst- og pedagogikkfeltet deltar som veiledere og samtalepartnere. I løpet av samlingen tester de produksjonene sammen med barn i aktuelle aldersgrupper.

- Kunstnerne som blir valgt ut får en fin mulighet til utvikling og kvalitetssikring av sine produksjoner og ideer, og en praktisk veiledning og forståelse for hva det vil si å reise på turne i DKS. Responsen fra deltagerne har vært udelt veldig positiv. De syns det gir stort utbytte og at de lærer utrolig mye, forteller Risan.

- Og hvis hun skal nevne noen utfordringer med testlab?

- Det kan være en utfordring å få deltakere til å våge å tenke helt nytt, sier hun.

Når hun skal trekke frem noen kunstprosjketer som har vært vellykket, nevner hun
«Mitt hjemsted for fremtiden» med Marianne Bjørnemyr og Dan Mariner som et av prosjektene som har fått gode tilbakemeldinger.

- Her er det mye fokus på design og det visuelle språket, og elevene får jobbe med holdninger, valg og et samfunnsaktuelt tema. De ender opp med en bok som de kan ta med hjem, noe elevene elsker, forteller Risan.

Et annet prosjekt hun nevner er "Det handler om lyd", med Siri Austeen og Audun Eriksen. De arbeider med lydkunst, en kunstform som de seneste årene har fått en sentral plass i samtidskunsten. I workshopen arbeider de med hjemmelagede elektroniske lydinstrumenter, som høyttalere av skapdører og papptallerkener, strøm av poteter og eksperimenterte med kroppen som elektronisk instrument.

- Workshopen er uventet, men svært engasjerende, forteller Risan.
Elevene får innføring i hva lydkunst er, og kan tilegne seg enkel kunnskap om elektronikk, lodding og hvordan lage sin egen kontaktmikrofon. Risan legger til at elevene også får en teoretisk innsikt over noen viktige aktører på avantgardescenen innen lydkunst og musikk de siste 100 årene.

 

Fakta

* Nordnorsk kunstnersenter arrangerte Testlab på Kunstnerhuset i Svolvær for 3. gang. Tidligere var Festspillene i Nord-Norge arena for denne type prosjektutvikling.

* Kristin Risan har tidligere arbeidet som lærer, rektor, har etablert kunstforening,  musikkbarnehage og vært kunstpedagog i 17 år ved Nordnorsk kunstnersenter.

av Therese Clemetsen, kontaktperson for visuell kunst i Kulturtanken