Barn og unges stemmer skal med!

Barn og unges stemmer skal med!

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å levere en felles stortingsmelding om barne- og ungdomskultur i 2020.

Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

- Det er første gang i historien at det lages en stortingsmelding om barn, ungdom og kultur, sa kulturminister Trine Skei Grande til Dagsavisen (13.08.2018) da meldingen ble kjent.

Kulturtanken, som etat under Kulturdepartementet og med et nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken, har fått i oppdrag å involvere barn og unge i arbeidet med meldingen. Oppdraget består i å koordinere og gjennomføre opplegg for involvering av barn og unge, rundt temaene kunst- og kulturformidling, digitale kunst- og kulturuttrykk, kunst og kultur som ytringer og inkludering og sosial mobilitet.

- Vi er veldig begeistret for at departementene har valgt å gi Kulturtanken dette viktige oppdraget. Som fagetat for kunst og kultur til barn og ungdom har vi kompetanse, gode nettverk i hele landet og ikke minst vurderer vi dette som det viktigste med hele meldingen; å høre barn og unges egne stemmer i polititikkutformingen av deres egen fremtid. Ingenting er viktigere enn nettopp det, sier Lin Holvik, direktør i Kulturtanken.

Samarbeid

Kulturtanken skal også samarbeide med andre aktører, som for eksempel Norsk kulturskoleråd og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, i tillegg til Arendalsuka Ung, Miniøya og andre viktige arenaer i hele landet som samler barn og unge.

- At dette er et viktig arbeid, er et syn jeg nok deler med våre samarbeidspartnere land og strand rundt, derfor er det viktig at de er med oss i arbeidet. Med et oppdrag av en slik størrelse og omfang, som strekker seg fra å høre barn fra 3 til 19 år, både organiserte og uorganiserte fra hele landet, må vi inkludere de nettverkene vi har. Dette er ikke et oppdrag Kulturtanken verken kan eller skal løse alene. Alle vi som jobber med barn og ungdom skal bidra i fellesskap, så skal Kulturtanken ta ansvar for at det blir et så bra grunnlag til meldingen som overhodet mulig, avslutter Holvik.

Innspillene skal ferdigstilles innen 1. oktober 2019.
Last ned oppdragsbrevet (PDF / 0,3 MB)


Bildet er hentet fra DKS-produksjonen «Byplansjefene», produsert av Nasjonalmuseet i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.