Skoleelever ved Marienlyst skole i Drammen lager et bilde i hele skolegården ved hjelp av rundinger.

Landets mest unike kunst- og kulturordning

Visste du at Den kulturelle skolesekken er Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere? Eller at omsetningen innenfor ordningen er rekordstor? Hvorfor? Jo, sammen sørger vi for at skolen blir en arena for kunst og kultur som gir alle barn og unge opplevelser for livet!

Fra produksjonen Piksel, DKS Buskerud 2018.

- Gjennom koordinering, forvaltning, utvikling og forskning på og i Den kulturelle skolesekken, skal Kulturtanken kvalitetssikre, videreføre og videreutvikle DKS som kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge i skolen. DKS er et viktig virkemiddel for lik tilgang til kulturtilbud, og økt velferd blant den oppvoksende generasjon i Norge, slår direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, fast.

DKS-rapporten 2018 viser hvordan tilskuddsmottakere i fylker og kommuner har brukt spillemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken. Rapporten vitner om det store lokale, regionale og nasjonale engasjementet for å styrke og videreutvikle den mangfoldige og varierte DKS-ordningen.

Sammen sørger man for at alle landets over 800 000 elever får møte profesjonell kunst og kultur, som i fjor tilsvarte hele 2 699 354 kunstmøter totalt – dette med mer aktive og medskapende elever, i tillegg til at arrangementenes varighet øker. Oppimot alle fylker og direktekommuner bruker nå også nye formidlingsmodeller og digital teknologi i DKS-tilbudet.

I 2018 reiste over 3500 utøvere rundt i landet med 3598 produksjoner, hvorav 1688 av disse var helt nye – en indikasjon på at både kunstnere og produsenter er i en nyskapende fase. Illustrerende er det også at omsetningen aldri har vært høyere. Over en halv milliard kroner sier alt om ordningens betydning, også i næringspolitisk forstand. I tillegg sysselsetter DKS over 260 fulle stillinger innen skole, kommuner og fylkeskommuner.

For første gang er det også lik kjønnsfordeling mellom kvinner og menn blant utøverne. I fjor ble det dessuten inngått samarbeid for å få på plass nasjonale visningsarenaer for kulturarv og visuell kunst i 2019, slik de andre kunst- og kulturuttrykkene film, musikk, scenekunst og litteratur allerede har i dag. I diskusjonsmøter med tilskuddsmottakerne stilte man seg også åpne for at dataspill kan bli et sjuende kunstnerisk uttrykk. Samisk innhold er derimot allerede en integrert del av DKS, og tall fra 2018 viser en økning i samiske produksjoner sammenlignet med året før.

Les rapporten her: