Rekordmange forslag til Den kulturelle skolesekken!

Rekordmange forslag til Den kulturelle skolesekken!

Etter en intens innspurt med flere hundre innmeldinger av forslag rett før fristen ved midnatt 1.oktober, er tallene fra DKS-portalen klare.

Fra forestillingen “Lars er LOL” ved Teatret Vårt og DKS Møre og Romsdal.

- Vi svært glade for å ha mottatt nesten 2000 unike forslag i den nye portalen. For flere av fylkene ser det ut til antall forslag er doblet- og kanskje tredoblet, sier Daniel Nørbech, prosjektleder for utvikling av DKS-portalen i Kulturtanken.

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere kan melde inn forslag til kunst- og kulturproduksjoner for Den kulturelle skolesekken. For første gang har man kunnet melde inn sine forslag i én portal for hele landet. Den nye DKS-portalen, som er utviklet av Kulturtanken og Netpower, ble lansert 2. september i år.

Kulturminister Trine Skei Grande mener det store antallet innmeldte forslag vil komme elevene til gode.

-  Det er fantastisk at det er så mange som ønsker å formidle kunst- og kulturopplevelser for barn og unge i Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken har ved utvikling av den nye portalen åpnet døren for enda mer kunst og kultur til verdens viktigste publikum, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Brukervennlig portal

Tidligere har utøvere som ønsket å sende forslag for en produksjon inn til DKS måtte forholde seg til en rekke ulike frister og skjema. Nå viser tilbakemeldingene at den nye DKS-portalen har fungert godt og opplevdes som enkel og brukervennlig.

For en lettelse å få samlet dette inn i en portal. Nå trenger vi ikke lenger å følge med på alle individuelle forslagsfrister hos fylkene og kommunene. Den nye portalen er enkel og veldig brukervennlig

Scenekunstner Thea Danielsen Fjørtoft

Det har vært så mye arbeid med å legge ut forslag til turneer og så mye å forholde seg til at jeg meldte meg helt ut for noen år siden, og gjorde andre prosjekt i stedet. Nå har jeg lyst å turnere igjen! Tusen takk!

Produsent i Kulturproduksjoner, Karen Høie

Portalen har vært i drift i en måned og allerede er en betydelig del av gevinstene for utøvere realisert ved at det er blitt enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende å sende inn forslag til DKS.

-  Det er strålende at portalen fungerer så godt for en utrolig viktig brukergruppe. Målet har vært å samle, effektivisere og forenkle ordningen. At utøverne opplever portalen så bra og at vi har fått to tusen unike produksjoner inn til DKS, gjør at portalen langt på vei allerede er en suksess. Ved å samle statistikk gjennom DKS-portalen, får vi mer kunnskap for videreutvikling og fremtidige satsinger og rekrutteringer i ordningen, noe vi gleder oss til å ta fatt på. Men mest av alt gleder jeg meg på elevenes vegne! sier Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik.

Karen Høie, produsent i Kulturproduksjoner og Thea Danielsen, Fjørtoft i Fjørtoft kulturproduksjoner
Karen Høie, produsent i Kulturproduksjoner og Thea Danielsen Fjørtoft i Fjørtoft kulturproduksjoner er begge veldig godt fornøyd med DKS-portalens brukervennlighet.

Hva skjer videre med forslagene nå?


På bakgrunn av innkomne forslag blir det nå fortløpende valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og direktekommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program. De begynner arbeidet nå – med for noen en mangedobling av forslag å gå igjennom.

-  Det er overveldende mange forslag, men vi tenker at dette er veldig spennende og at vi nå får tilgang til mange nye produksjoner og nye utøvere vi tidligere ikke har hatt kontakt med, sier Kjersti Østnes Eggum, DKS-koordinator og Ass. rektor Lørenskog musikk- og kulturskole.

Fakta


Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

DKS-portalen:
www.denkulturelleskolesekken.no- en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
- ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
- en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)