Abid Raja - portrett

– Et fantastisk initiativ!

Kulturminister Abid Raja er begeistret for et nyskapende digitalt formidlingsopplegg av litteratur. Initiativet kom fra forfattere som skulle turnert med Den kulturelle skolesekken.

Kulturminister Abid Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Selv om alle turneer med Den kulturelle skolesekken inntil videre er avlyst, har alle landets fylker og direktekommunene bestemt at utøverne likevel får fullt honorar. Det er alle utøvere takknemlige for.

En av dem er forfatter Bjørn Ingvaldsen, som er initiativtaker til det som har blitt et digitalt formidlingsopplegg av litteratur.

Det er fint å kunne gi noe tilbake til alle elevene som er rammet.

— Forfatter Bjørn Ingvaldsen

– Jeg tenkte «det må en dugnad til», da jeg så på TV at skolene forberedte hjemmeundervisning. Og så tenkte jeg at lærerne kanskje trengte litt hjelp? Jeg skulle vært på DKS-turné, men får likevel honorar selv om jeg må bli hjemme. Det er fint å kunne gi noe tilbake til alle elevene som er rammet, og å gjøre noe for pengene jeg uansett får, sier Ingvaldsen.

Her finner du forfatternes digitale opplegg

Lynraskt og godt samarbeid

Ingvaldsen tok kontakt med Norsk Forfattersentrum, som så kontaktet Kulturtanken med idéen. Kulturtanken tente på idéen og tok kontakt med Viken, Trøndelag og Bergen som skulle hatt disse tre forfatterne ute på turné.

– Lynraskt og godt samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum, Viken fylkeskommune, Bergen kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kulturtanken – og ikke minst fleksible og dyktige kunstnere, gjør at vi nå kan tilby tre smittefrie litteraturproduksjoner til alle skoleelever i hele Norge. Dette er et forsøk og en start. Nå jobbes det kreativt og godt i flere fylkeskommuner og kommuner med å tilpasse DKS til den plutselige nye skolehverdagen vi har fått i Norge, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Forfattere kastet seg rundt

I første omgang skal tre forfattere formidle sitt DKS-opplegg i digital versjon:

  • Bjørn Ingvaldsen er en av landets mest erfarne DKS-formidlerne og tidligere leder av Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU). Han skulle vært på DKS-turné i Bergen med et opplegg for mellomtrinnet.
  • Linde Hagerup er forfatter, skrivelærer og avisspaltist. Hun skulle vært på DKS-turné i Viken med et opplegg for småtrinnet.
  • Jan Tore Noreng er forfatter, har undervist i kreativ skriving og har jobbet i mange år som lærer. Han skulle vært på DKS-turné i Trøndelag med et opplegg for ungdomstrinnet.
Portrett av Jan Tore Noreng, Bjørn Ingvaldsen og Linde Hagerup
Fra venstre: Jan Tore Noreng, Bjørn Ingvaldsen og Linde Hagerup. Foto: Lars Åke Andersen, Ingeborg Dirdal, Observatoriet.

– Alle disse tre er kvalitetstunge forfattere som er godt vant med å formidle, men ikke fullt så vant med digital formidling. Og som med glede kaster seg rundt for å prøve dette! roser daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog.

Smittefri formidling

Kulturminister Abid Raja er også full av lovord:

– Nå lanseres det et fantastisk initiativ fra kunstnerne, som brenner inne med formidling nettopp til barn og unge. De tenkte det, og så har de gjort det!

Nå lanseres det et fantastisk initiativ fra kunstnerne, som brenner inne med formidling nettopp til barn og unge.

— Kulturminister Abid Raja

Han påpeker at i en helt vanlig uke i mars er det cirka 2000 arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken rundt om i hele Norge.

– Egentlig skulle Bjørn Ingvaldsen, Line Hagerup og Jan Tore Noreng vært på turné i Bergen, Viken og Trøndelag. Men nå kan de altså formidle det de hadde tenkt til å gjøre fysisk, digitalt! Og det vil være helt smittefritt!

Ingvild Christine Herzog understreker at mange utøvere ønsker å bidra i den ekstraordinære situasjonen vi alle befinner oss i.

– Forfatterne som skulle turnert med DKS er veldig takknemlige for at fylkene og kommunene kommer til å betale fullt honorar. De ønsker både å gi tilbake og å gjøre sitt for at barn og unges hverdag blir litt mindre grå i alt dette.

Brukervennlig format

De tre formidlingsoppleggene formidles til skolene denne uken. Malen for den digitale formidlingen er 3 x 15 minutter lange videoer per forfatter, som legges ut på YouTube, etterfulgt av oppgaver og spørsmål som samsvarer med læreplanen.

– Dette er enkelt å distribuere, enkelt å motta, veldig lavterskel og brukervennlig. Dette er viktig for Norsk Forfattersentrum. NBU er også glade for dette initiativet, sier Herzog.

Om forfatterne

Bjørn Ingvaldsen

Bjørn Ingvaldsen - portrett
Forfatter Bjørn Ingvaldsen. Foto: Ingeborg Dirdal

En av landets mest erfarne DKS-formidlerne, tidligere leder av NBU og prisbelønt forfatter. Han er initiativtaker til det digitale formidlingsopplegget. Han har blant annet vært nominert til Kulturdepartementets litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur, Uprisen, Bokslukerprisen og Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris.

Se Ingvaldsens digitale DKS-opplegg for mellomtrinnet

Katrine Nødtvedt (MDG), Byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune:

– Kunst og kultur er en sentral del av barn og unges allmenndannelse og bidrar blant annet til økt forståelse av medborgerskap, samfunnsstrukturer og demokrati. Derfor er barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur svært viktig. Det bergenske kunstfeltet er bevisst sin samfunnsrolle, og forfatter Ingvaldsen viser nå kunstneres evne og vilje til å bringe litteratur til våre elever.

Linde Hagerup

Linde Hagerup - portrett
Forfatter Linde Hagerup. Foto. Observatoriet

Forfatter, skrivelærer og avisspaltist. Hun var bare 17 år da hun kom inn på Skrivekunstakademiet i Bergen, som en av de yngste noensinne.
Hun mottok Kirke- og kulturdepartementets illustrasjonspris for diktssamlingen “Verdens største gorrilla og andre rim”.

Se Hagerups digitale DKS-opplegg for småtrinnet

Camilla Eidsvoll (SV), Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken:

– Jeg er glad for at vi nå kan komme med smittefrie kulturelle hjemmebesøk til elevene våre i en tid der det er lett å miste både motet og kontakten med de vi ellers omgås. Dersom disse digitale forfatterbesøkene kan så en spire til undring og leselyst hos elevene er vi på rett vei, og vi skal fortsette å bryne oss på hvordan vi får til det beste for elevene våre fremover.

Stig Elvis Furset, Litteraturprodusent i Viken:

– Vi hadde sett frem til at elevene skulle få møte Linde Hagerup ansikt til ansikt. Når det ikke ble slik, tror vi at elevene her likevel vil føle at hun nesten er hjemme i rommet sammen med dem.

Jan Tore Noreng

Jan Tore Noreng - portrett
Forfatter Jan Tore Noreng. Foto: Lars Åke Andersen

Forfatter, har undervist i kreativ skriving og har jobbet som lærer i mange år.
Hans siste bok er Kunsten å tryne (2020). Han fikk Uprisen i 2016 for #alfahann og ble nominert til ARKs barnebokpris i 2011 for Dødens skole.

Se Norengs digitale DKS-opplegg for ungdomstrinnet

May Britt Lagesen (AP) , Hovedutvalgsleder for kultur Trøndelag fylkeskommune :

– Det er flott at Den kulturelle skolesekken ønsker å være med på den kollektive dugnaden som foregår i landet vårt nå. Skolenes nye digitale hverdag krever at vi tenker nytt. Det er derfor svært positivt at forfattere som skulle ut på turné tilbyr sin formidling gjennom digitale plattformer slik at barn og unge får muligheten til oppleve kunst og kultur.

Irene Rosenblom , fagkoordinator Den kulturelle skolesekken Trøndelag fylkeskommune:

– Jan Tore Noreng er en av årets forfattere på turné i Trøndelag. Når skolene ble stengt måtte vi avlyse Norengs turné. Vi er derfor veldig glade for at han har laget en digital versjon som elevene kan se hjemme. Nordeng formidler på en morsom og engasjerende måte, og vi håper at dette kan bli et fint bidrag til elevene mens de har hjemmeskole.

Daglig leder for Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog , er glad for initiativet:

– Vi har tenkt mye på alle skolebarna som har fått alle sine forfatterbesøk avlyst de neste månedene. Vi opplever at fylkene og Kulturtanken er svært positive til å finne nye måter å sikre barn og ungdom digital litteraturformidling. Det er vi kjempeglad for!

Her finner du forfatternes digitale opplegg