En gitar og en dukke som lener seg mot en forsterker

Alle fylkeskommunane stadfestar at avlyste DKS-oppdrag blir i samsvar med honorerte inngåtte avtalar

Foto: Lars Opstad

Kulturtanken er glad for at alle fylkeskommunane no har stadfesta at det for avlyste DKS-turnear vil utbetalast honorar til utøvarar i samsvar med inngåtte avtalar. Det same gjeld alle dei tolv direktekommunane.

Nokre avgjerder gjeld fram til påske og nokon gjeld ut april.

Kulturtanken vil følgje utviklinga framover og vere i tett kontakt med fylkeskommunar og kommunar om korleis situasjonen skal handterast framover.

Er du utøvar og har spørsmål vedr. avlysing? Ta kontakt med oppdragsgivaren din i fylkeskommunen eller kommunen som du har inngått oppdragsavtale i DKS med.

Her er meir informasjon om handtering av avlyste oppdrag på bakgrunn av koronaviruset