Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

Foto: Lars Opstad

Kulturtanken er glad for at samtlige fylkeskommuner nå har bekreftet at det for avlyste DKS-turneer vil utbetales honorar til utøvere i henhold til inngåtte avtaler. Det samme gjelder alle de tolv direktekommunene.

Noen beslutninger gjelder frem til påske og noen gjelder ut april.

Kulturtanken vil følge utviklingen fremover og være i tett kontakt med fylkeskommuner og kommuner om hvordan situasjonen skal håndteres fremover. 

Er du utøver og har spørsmål vedr. avlysning? Ta kontakt med din oppdragsgiver i fylkeskommunen eller kommunen som du har inngått oppdragsavtale i DKS med.

Her er mer informasjon om håndtering av avlyste oppdrag på bakgrunn av koronaviruset