Flere tar i bruk DKS-portalen

Flere tar i bruk DKS-portalen

Portalen for Den kulturelle skolesekken (DKS) vokser, og stadig flere tar den i bruk. Det er en god utvikling for den nye portalen, som har som mål å samle, effektivisere og tilgjengeliggjøre Den kulturelle skolesekken, på ett nettsted og i ett felles fagsystem – til glede for både utøvere, planleggere i fylker og kommuner, og ikke minst for skolene og elevene.

Høsten 2019 fikk utøvere for første gang mulighet til å søke seg inn til DKS i hele landet, i ett og samme system, med én felles frist. Tidligere har utøverne måttet forholde seg til et tyvetalls ulike løsninger og frister. Nå sparer de tid og får bedre oversikt.

Til fristen 1. oktober 2019, kom det rekordmange forslag til kunst- og kulturproduksjoner i DKS. I løpet av høsten og vinteren går DKS-planleggerne i fylkene og kommunene igjennom forslagene, velger ut og planlegger neste års DKS-program i sitt fylke, eller sin kommune.

– For planleggerne i DKS er det et helt nytt fagsystem som skal læres og tas i bruk, slik at de kan planlegge neste års program og legge turneer. Det er alltid litt tungt å gå over til et ukjent system, så for at dette skal gå så problemfritt som mulig, har vi laget veiledere og jobber kontinuerlig med support i systemet, forteller Daniel Nørbech, prosjektleder for DKS-portalen i Kulturtanken.

Webinar

I tillegg til nettbaserte veiledere, avholder Nørbech og prosjektgruppa også flere webinar og videomøter for DKS-planleggerne, så de kommer raskt og godt i gang med å planlegge neste års DKS-program. Nå innlemmes også fortløpende de rundt 350 kommunekontaktene i DKS, og om lag 3000 kulturkontakter, fra alle landets skoler.

– Det er viktig for oss å være i tett dialog med brukerne, både for å svare på spørsmål og veilede, men også for å få tilbakemeldinger til videre utvikling av fagsystemet, sier Nørbech.

Ved skolestart 2020 vil oversikt over DKS-programmene som er planlagt i portalen ligge klart på denkulturelleskolesekken.no, med muligheter for å finne lokalt program på skolen, i fylket eller kommunen, sortert på alderstrinn, sjanger, kunstart osv.

– Det blir første gang vi har mulighet til å samle programmet for Den kulturelle skolesekken i hele landet på ett sted, og det er en milepæl for hele ordningen sier Nørbech.

Foregangsarbeid med Arkivverket

Kulturtanken samarbeider nå med Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet om utvikling av en pilot for å teste nye måter å ivareta arkivfaglige krav på. Noark  er norsk standard for dokumentasjonsforvaltning. Alle offentlige virksomheter er pålagt å benytte Noark-godkjente systemer til journalføring og elektronisk arkivering av saksdokumenter. Som en del av pilotarbeidet har Kulturtanken fått dispensasjon fra arkivforskriften om bruk av Noark-system.

– Det vil være første gang Arkivverket innvilger denne typen dispensasjon fra hele Noark, sier avdelingsdirektør i Arkivverket, Espen Sjøvoll, i en omtale av prosjektet på Arkivverkets hjemmeside.

– For DKS-portalen betyr dette at vi håper å få til en innebygd arkivfunksjon som automatisk skal sikre arkivverdig materiale i portalen, uten at DKS-planleggere trenger å bruke tid på dette selv, sier Nørbech, som ser på pilotarbeidet som positivt og fremtidsrettet for alle som jobber i DKS-forvaltningen.

Daniel Nørbech og kollega Anders Tollefsen i Kulturtanken gjør seg klare til webinar for DKS-planleggerne.
Daniel Nørbech og kollega Anders Tollefsen i Kulturtanken gjør seg klare til webinar for DKS-planleggerne. Foto: Cathrine Jakobsen