Kulturtankens direktør har fått ny jobb

Kulturtankens direktør har fått ny jobb

– Jeg vil takke for et spennende oppdrag, og snart fire utrolig givende år i Kulturtanken, sier Lin Marie Holvik.

Hun har takket ja til å bli rektor på Thor Heyerdal Videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS-ordningen. Arbeidet skjer i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken.  

– Årene i kunst og kultursektoren har vært viktige. Gjennom samarbeid med dyktige kolleger og reiser rundt hele landet, besøk på skoler, kulturhus eller institusjoner har jeg lært og opplevd mye om et fagfelt jeg nå vil prøve å løfte videre fra skolens perspektiv. Vi vet jo allerede svært mye om hva barn og unge ønsker og vil ha mer av. Det viser Kulturtankens BUSK-rapport ganske tydelig, sier Holvik.

Som en del av arbeidet med Barne- og ungdomskulturmeldingen fikk Kulturtanken i oppdrag å få fram de unges stemmer for å legge til rette for politikkutvikling med vekt på deres synspunkter og perspektiver. I løpet av 2019 fikk over 1000 barn og unge fra hele landet utrykt sine meninger om kunst- og kulturformidling, digitale utrykk, kunst og kultur som ytringer, inkludering og sosial mobilitet. Materialet ble samlet i BUSK-rapporten som ble overlevert til Kulturdepartementet i oktober 2019.

– Min erfaring er at tilsatte i fylker og kommuner, kunstnere, barn og unge selv, foreldre og lærere; alle brenner for at det skal bli mer kunst og kultur for barn og unge både i skolen og på fritiden. Så vet vi at for å få dette til må vi ha både engasjement og fakta, og vilje til prioritering. For meg har oppdraget med omstillingen handlet nettopp om å etablere en etat som fremmer gode helhetlige strukturer for DKS-ordningen på ulike nivå, og ikke minst knytte den nærmere skolen. Et viktig oppdrag videre bør nå være å knytte kunst og kulturfeltet for barn og unge nærmere sammen, samt bidra til ytterligere kunnskapsutvikling. Det trengs, slik jeg vurderer det, en helhetlig stemme i debatten som viser hvor viktig kunst og kultur faktisk ER for barns utvikling. Vi får til mye mer sammen enn hver for oss. Jeg har stor tro på at dette nå kommer i Barne- og ungdomskulturmeldingen, sier Holvik.  

– Så ønsker jeg selvsagt alle kunstnerne lykke til videre i sitt enormt viktige arbeid. Selv om ikke alle har vært enige i det oppdraget som ble gitt meg i 2016, håper jeg at jeg fremover kan være en ressurs og en stemme fra skolens ståsted. Skal vi klare å skape en bærekraftig verden for barn og unge må alle bidra, og kunstens stemme kan ikke vurderes høyt nok i så måte. 

Lin Marie Holvik begynner i den nye jobben senest 1. april 2020.