Kulturtankens direktør takket av

Kulturtankens direktør takket av

– Du har vært en aktiv stemme og levert svært godt på oppdraget du ble gitt. Dette har vært viktig, særlig for målgruppa barn og unge, sa statssekretær Knut Aastad Bråten i sin tale til Lin Marie Holvik.

Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene i 2015 fikk et nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunst- og kulturuttrykkene i Den kulturelle skolesekken.

Lin Marie Holvik har vært direktør siden august 2016. Sist fredag ble det holdt avslutning for henne, som etter snart fire år gir seg som direktør i Kulturtanken og går over i en stilling som rektor ved Thor Heyerdal videregående skole i Larvik fra 1. mars.

Løftet opp det digitale som kan få stor betydning for barn og unge

Statssekretær Knut Aastad Bråten holdt tale på vegne av Kulturdepartementet under avslutningen, som fant sted i Kulturtankens lokaler i Nydalen.

– Du har vært en aktiv stemme, både inn mot departementet og ut i offentligheten. Du har levert svært godt på oppdraget du ble gitt og stått i de kampene som har vært nødvendig å kjempe. Dette har vært viktig – særlig for målgruppa barn og unge, sa statssekretæren.

Han trakk også frem Kulturtankens arbeid med å samle innspill fra over 1000 barn og unge (BUSK), som blir en viktig del av landets første kulturmelding for barn og unge, som legges frem i høst.

– Basert på innspillene så vi at barn og unge opplever blant annet en generasjonskløft og manglende forståelse fra voksne for digitale kunst- og kulturuttrykk. Her har jeg fått høre at du selv (Lin Marie Holvik, red.anm.) nok er et unntak. Kulturtanken har gjennom satsingen på en kunstlab vært med på å sette disse spørsmålene på dagsorden i DKS, i dialog med utøvende kunstmiljøer og kunst- og kulturinstitusjoner. Dette har vært et nyskapende og fremtidsrettet arbeid, som potensielt kan få stor betydning for kunst- og kulturformidlingen til barn og unge, sa Bråten, som også overrakte blomster til hovedpersonen på vegne av Kulturdepartementet.

Bilder fra avslutningen til tidligere direktør for Kulturtanken, Lin Marie Holvik.
Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Aastad Bråten, holdt tale til Lin Marie Holvik

Vår forpliktelse er å være på lag med de unge

Lin Marie Holvik takket Kulturdepartementet og de tilsatte for tilliten hun har fått til å utføre oppdraget med omstilling og etablering av ny etat.

– Vi må huske på at det er viktig å drømme om en bedre fremtid for våre barn og barnebarn. Kultur kan både påvirke og utgjøre en stor forskjell for barn og unge, og digitale formidlingsmåter vil få stor betydning for hvor mange som kan oppleve kunst og kultur uavhengig av hvor de bor. Vi er heldige som er arbeidstakere med en profesjon innenfor kulturfeltet og det er vår forpliktelse hver dag å gå på jobb for å strekke oss etter løsninger som er på lag med den kommende generasjonen, sa hun i sin avslutningstale.

– Min erfaring er at tilsatte i fylker og kommuner, kunstnere, barn og unge selv, foreldre og lærere; alle brenner for at det skal bli mer kunst og kultur for barn og unge både i skolen og på fritiden. Så vet vi at for å få dette til må vi ha både engasjement og fakta, og vilje til prioritering. For meg har oppdraget med omstillingen handlet nettopp om å etablere en etat som fremmer gode helhetlige strukturer for DKS-ordningen på ulike nivå, og ikke minst knytte den nærmere skolen. Et viktig oppdrag videre bør nå være å knytte kunst og kulturfeltet for barn og unge nærmere sammen, samt bidra til ytterligere kunnskapsutvikling. Det trengs, slik jeg vurderer det, en helhetlig stemme i debatten som viser hvor viktig kunst og kultur faktisk ER for barns utvikling. Vi får til mye mer sammen enn hver for oss. Jeg har stor tro på at dette nå kommer i barne- og ungdomskulturmeldingen, sa Holvik tidligere i januar da hun bekjentgjorde sin avgang.

Øystein Strand, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, blir konstituert som ny direktør for Kulturtanken fra 1. mars 2020.

Bilder fra avslutningen til tidligere direktør for Kulturtanken, Lin Marie Holvik.
Holvik fikk blomster fra Bråten på vegne av Kulturdepartementet.