to personer spiller blokk-fløyte sammen

Lyst til å være en del av Den kulturelle skolesekken neste skoleår?

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag fra profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur.

Toppbilde: Gabor Vosteen aka Fløytemanen opptrer på Marked for musikk 2019. Foto; Knut Sørhusbakken

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

I skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken. Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag - og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Logg deg inn i portalen her

Husk innmeldingsfristen

15. august 2020 åpner DKS-portalen for skoleåret 2021/22.

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Meld inn forslag: Her kommer du til DKS-portalen.
DKS for utøvere:
Mer om forslagsprosessen og behandlingstid.

Ny løsning ga ny rekord

Innmeldingsportalen til Den kulturelle skolesekken omtales gjerne som «DKS-portalen» eller «portalen», og ble lansert høsten 2019. Før den ble åpnet måtte utøvere melde inn programforslag til den enkelte fylkeskommune/direktekommune, og måtte dermed forholde seg til ulike formater og tidsfrister. Med portalen ble det ett sted å sende inn forslag og én frist å forholde seg til.

For skoleåret 2020/21 ble det meldt inn over 2000 unike forslag, som for flere fylker var en dobling og tredobling sammenlignet med året før.

Etterlengtet tilbud for utøverne

En viktig del av Kulturtankens mandat er å effektivisere forvaltningen av DKS. Portalen er viktig i så måte. Kulturtankens direktør, Øystein Strand, håper at det kommer inn mange programforslag også i høst.
– Med portalen samler vi DKS-ordningen, som er forankret i fylker og kommuner. Vi så i fjor at den var et etterlengtet tilbud for utøverne, den gir mer oversikt og oppleves som tidsbesparende. Vi håper på enda flere profesjonelle produksjoner av høy kvalitet til verdens beste kunst- og kulturordning for barn og unge i skoleåret 2021/22, sier Strand.

Husk: Frist for å levere forslag for skoleåret 2021/22 er 1. oktober kl 23.59.

Problemer? Her får du hjelp

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no

Telefon: + 47 479 74 744

Tips: Sjekk «Ofte stilte spørsmål»