en lang rekke med barn trekker i et tau. De er ute

13 millioner til inkludering i kulturliv

75 prosjekter mottar til sammen nær 13 millioner kroner fra tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv.

Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash

– Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig kulturliv hvor alle kan finne sin plass uavhengig av hvor du bor, hvem du er, eller familiens økonomi. Kunst og kultur gir barn og unge en unik mulighet til å styrke identitet og selvtillit ved å utforske og uttrykke seg selv, derfor er denne ordningen veldig viktig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kunst og kultur gir barn og unge en unik mulighet til å styrke identitet og selvtillit ved å utforske og uttrykke seg selv

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kulturtanken har ansvar for tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge i kulturlivet. I 2023 er ordningen på 12, 97 millioner kroner. Det overordnede målet med Inkludering i kulturliv er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 175 søknader med en samlet søknadssum på nær 38 millioner kroner. Nær 13 millioner kroner er fordelt på 75 prosjekter.

Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

– Å gi barn og unge muligheten til å oppleve og delta i kunst- og kulturfellesskap er ikke bare en nødvendighet, men også en investering i fremtiden, påpeker Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Blant prosjektene som mottar støtte finner vi musikkfaddere, styrking av samisk språk og formspråk i teater og film, tegneserieverksted og en satsing som skal gi hørselshemmede ungdommer større kjennskap til og stolthet over eget språk, historie og kultur.

– I dagens verden er det avgjørende å gi unge muligheter til å utforske kunst og kultur sammen og dermed bygge fellesskap og forståelse, sier Strand.

Kulturtankens ungdomsråd har også vært involvert i søknadsbehandlingsprosessen.

Oversikt over de 75 prosjektene som får tilskudd i 2023 (PDF)

Fakta om tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv

  • Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet
  • Ordningen ble opprettet i 2020 og var da på fem millioner kr. I 2023 er ordningen på 12, 97 millioner kroner.
  • Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.
  • Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret
  • Kulturtankens Ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.
  • I 2023 kom det inn 175søknader. 75 prosjekter ble prioritert.

Les mer