Store, fargerike bokstaver på treklosser som sammen utgjør "Våken". Står på en gressplen foran en gård.

Tar grep for å støtte kommunekontaktene

Kommunekontaktene spiller en uvurderlig rolle i Den kulturelle skolesekken (DKS). I Trøndelag fylkeskommune styrkes rollen med en ny, omfattende veileder.

Bilde fra SPOR 2022 - arena for kulturarv i Den kulturelle skolesekken. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Som ellers i landet, er Trøndelags 38 kommunekontakter nøkkelbrikker i DKS-maskineriet. De er bindeleddet mellom kommunene og DKS-administrasjonen i fylkeskommunen og har også vanligvis direkte kontakt med skolene.

Irene Rosenblom Foto: Marit Bakken

– Kommunekontaktene er verdt sin vekt i gull. Omfanget av rollen varierer, men alle 38 i vårt fylke deler en felles lidenskap for sin kommunes kultur, sier Irene Rosenblom, som er fagkoordinator for DKS Trøndelag fylkeskommune.

Styrker samarbeidet

Hver høst arrangerer Trøndelag fylkeskommune dialogmøter mellom DKS-administrasjonen og kommunekontaktene. Da diskuteres blant annet fjorårets DKS-program, DKS-portalen, samt det kommende årets produksjoner.

Målet med den nye veilederen er å styrke ytterligere samarbeidet mellom de ulike nivåene, tydeliggjøre forventninger og oppgaver knyttet til kommunekontakt-rollen, samt bidra til en mer effektiv arbeidsflyt.

En tredelt fordeling

Fylkets totale midler til DKS-ordningen fordeles slik at kommunene får råderett over en tredjedel, fylket disponerer en tredjedel, og den siste tredjedelen blir bestemt i samarbeid. På dialogmøtene presenterer ofte kommunene sine ønsker for kommende produksjoner, hvor musikk og scenekunst er særlig populære.

– Det skyldes at det kan være utfordrende og/eller dyrt for kommunene å produsere slike uttrykk selv, eller at de mangler lokale kunstnere som kan tilby det, forklarer Rosenblom.

Kommunekontaktene er verdt sin vekt i gull.

Irene Rosenblom

Mangfoldige roller, felles lidenskap

Trøndelag har en stor bredde i sammensettingen av sine kommunekontakter, eksempelvis kultursjefer, oppvekstsjefer, kulturskolerektorer, grunnskolerektorer eller lærere. De er altså ikke en ensartet gruppe, men alle har det overordnede ansvaret for DKS-ordningen i sin kommune.

– Å skape et DKS-fellesskap blant folk med så ulike stillinger er spennende. DKS er bare en liten del av det de jobber med. Størrelsen på stillingen som kommunekontakt varierer etter størrelsen på kommunen, hvor noen av de minst kommunene er nede i fem prosent stilling og de største ligger på rundt tjuefem prosent stilling. Derfor håper og tror vi at denne veilederen vil være til stor hjelp for alle, bemerker fagkoordinatoren.

Rosenblom håper veilederen blir en ressurs som kommunekontaktene kan henvises til ved behov, og at den også kan bidra til å lette og effektivisere deres arbeidsoppgaver. Veilederen forklarer vanlige problemstillinger på en enkel, men grundig måte, og vil være særlig nyttig for nye kommunekontakter eller for å friske opp kunnskap.

– Denne veilederen representerer et viktig skritt mot en enda mer effektiv organisering av kultursamarbeidet i regionen. Selv tenker jeg at den kan være min hjelper, en slags forlenget arm.

DKS som symfoni

Rosenblom understreker kommunekontaktenes viktighet for ordningen.

– DKS er litt som en symfoni: Den enkeltes rolle gir et unikt og viktig bidrag til den samlede prestasjonen. Det er viktig at alle som jobber med kultur og utdanning i kommunene får den støtten og anerkjennelsen de trenger for å gjøre en best mulig jobb. Veilederen er et ledd i det arbeidet.

Lenke til veilederen på nett.

Her kan du laste den ned (PDF / 4 MB).

Bla i veilederen:

Foto av Irene Rosenblom: Marit Bakken