En hiphop-danser holder seg på gulvet med en hånd mens han danser opp-ned. Bak scenen ser det ut som om det er hvite rundinger.

Viktige datoar i 2024

Ei nyttig oversikt over kulturarrangementa i år. Merk deg desse datoane allereie no!

«Freestyle Phanatix» under Markedet for scenekunst 2023. Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

Informasjon om årets visningsarenaer for alle kunstfelta i Den kulturelle skulesekken (DKS) i år, og dessutan andre arrangement det kan vere verd å følgje med på.

Vi gler oss til eit år fylt med inspirasjon og refleksjon for alle som jobbar med kunst og kultur for, med og av barn og unge!

Det er atterhald om endringar for alle arrangementa.

Meld deg på nyheitsbrevet vårt eller følg med i kalenderen og på Facebook for å halde deg oppdatert!

Bodø2024 - Europeisk kulturhovudstad

Promoteringsbilete for Bodø2024. Foto: Dan Mariner

Skal du dra til ein stad i 2024, så er det Nordland.

I 2024 er Bodø Europeisk kulturhovudstad, og dermed er det duka for over 1000 arrangement i Nordland fylke gjennom heile året.

Fleire av arrangementa som Kulturtanken organiserer eller er samarbeidspartnar for blir lagt til i Bodø i år, mellom anna Øyepå, Marked for Musikk og YAM Awards. Les meir om desse lenger ned i saka.

Les meir om Kulturhovudstaden

Sjå heile programmet for Bodø2024

UNG2024

Eit tydeleg og godt ungdomsprosjekt var ein stor del av årsaka til at Bodøs søknad vann fram som Europeisk kulturhovudstad i 2024. Ungdom er den viktigaste målgruppa for prosjektet.

Sjekk ut ungdomsprogrammet

Treng du økonomisk støtte for ungdomsprosjektet ditt? Du kan søkje om midlar frå UNG2024 fram til 12. april 2024. Målgruppa er unge mellom 13-25 år.

Les mer om utlysinga

Visningsarenaer

Litteratur:

Bjørn Ousland viste produksjonen «Om lys og mørke» under Komma 2023.

Komma finn stad på Lillehammer 27.–28. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival og Pegasusfestivalen.

Dette er møteplassen for dei som jobbar med fagområdet litteratur i DKS. Målet er å synleggjere god litteratur og bidra til betre spreiing, større breidd og mangfald innan DKS og i andre samanhengar der det er ønske og behov for god formidling av litteratur.

Arrangørar er DKS Innlandet, DKS Akershus, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken.

Scenekunst:

En dame i irrgrønn jakke og bukse og en rød plastikk-knapp på hodet ser i kamera og lager v-tegn med høyre arm. En lang rekke med mennesker går bak henne. De danser konga og ler.
«Agentene og det sjukt farlige oppdraget» med Feil Teater og Unge Viken Teater, frå Markedet for scenekunst 2023.

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) blir arrangert 27.–29. august.

Dette er ein nasjonal arena for presentasjon av profesjonell scenekunst for barn og unge.

Det blir presentert eit breitt scenekunsttilbod på marknaden, som òg er ein møteplass for fagleg utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, og dessutan å auke både arrangørars og utøvarars kompetanse. Arrangementet er ein betydeleg nasjonal leverandør av scenekunst til festivalar, kulturhus, bibliotek og DKS.

Blir arrangert av Sandefjord kommune i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Kulturtanken.

Visuell kunst:

Performance ved Pedro Gómez-Egaña under Øyepå OSLO 2023.

Øyepå er ein nasjonal møteplass for visuell kunst i DKS som blir arrangert for sjette gong 4.- 6. september som Øyepå BODØ.

Kunstnarar, formidlarar, DKS-tilsette og lærarar blir inviterte til å dele kunstmøte, fagleg refleksjon og fordjuping. Møteplassen har som mål å knyte seg til fagsterke kunstfestivalar.

Meir informasjon om program kjem.

Kulturarv:

Samisk Tovedsbue med Geir Anders Hætta Berg under SPOR 2023.

SPOR – arena for kulturarv i DKS er den årlege visningsarenaen for kulturarvsproduksjonar som blir arrangert på Stiklestad 11. og 12. september.

På SPOR vil ein kunne sjå produksjonar, utveksle erfaringar, få fagleg påfyll, etablere nettverk og saman sjå framover.

Visningsarenaen blir arrangert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken. Meir informasjon om program kjem.

Musikk:

En dame spiller på harpe mens hun smiler.
«I havets favn» under Produsentforum del 2 på Marked for Musikk 2023.

Marked for Musikk blir arrangert i Bodø 16.–19. september.

Dette er ein nasjonal visningsarena for konsertar retta mot barn og unge, der arrangørar frå kulturhus, festivalar, bibliotek og DKS kan sjå, evaluere og finne konsertar tilpassa dei unge publikummarane sine. Eit overordna mål er at fleire barn og ungdommar i Noreg skal få oppleve konsertar av høg kvalitet. Møteplassen er òg ein kompetanse- og nettverksarena for alle som jobbar med musikkformidling til denne målgruppa.

Marked for Musikk er eit prosjekt i regi av Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune, som i 2024 samarbeider med Nordland fylkeskommune om arrangementet.

Film:

Frå Arena Film 2023.

Arena Film blir arrangert på Union Scene i Drammen i november. Meir info om program og konkrete datoar kjem.

Visningsarenaen er for profesjonelle filmproduksjonar retta mot DKS. Alle som jobbar med film retta mot barn og unge kan utveksle erfaringar, styrkje nettverk og inngå samarbeid. Det blir inspirert til auka dialog, samarbeid mellom ulike aktørar og ei generell heving av status for film og spel for barn og unge.

Arena Film blir arrangert av Innlandet, Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommunar i samarbeid med Kulturtanken.

Andre arrangement og datoar

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), 15.–21. januar. Festivalen har eit eige program i samarbeid med DKS som heiter TIFF UNG.

Møte med Kulturtankens digitale innovasjonsnettverk, 22. januar.

Erfaringsdelingsseminar om Uprisen, 31. januar.

DKS littlab, vår og haust 2024. Eit pilotprosjekt og ein utviklingsarena for litteraturformidling i DKS, viss mål er å bidra til betre føresetnader for å skape nytt innhald til DKS-ordningaUtlysing kjem i første kvartal av 2024.

Se og les 2024, 12.-14. februar. Barne- og ungdomslitteraturkonferanse som arrangerast i Bergen. Årets tema er GNIST.

Memoarkonferansen, 7.-9. mars. Konferanse og festival om minnesamling og munnleg historie som blir arrangert for sjette gong i Bergen.

DKS-LAB, vår og haust 2024. Eit landsdekkjande og fleirårig prosjekt som skal leggje til rette for å gi kunstnarar, kunsthandverkarar, designarar og arkitektar betre føresetnader for å utvikle innhald til DKS-ordninga. Ny utlysing for 2024 kjem i løpet av februar.

BUFF - Malmö Filmfestival, 9.-15. mars. Ein årleg barne- og ungdomsfilmfestival i Malmø.

Fagsamtalar om kulturarv i DKS, 11. april i Oslo.

Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival, 10.–12. april. Ein nordisk filmfestival og konkurranse for unge filmskaparar.

Barnefilmfestivalen i Kristiansand, 22.–27. april.

Fagsamtalar om visuell kunst i DKS, 8. mai i Oslo.

Fagsamtaler om DKS i VGS, 25. mai i Oslo.

Norsk Litteraturfestival, 27. mai -2. juni på Lillehammer. Nordens største litteraturfestival med eit variert program for lesarar i alle aldrar. Barne- og ungdomslitteraturprogrammet Pegasus og visningsarenaen Komma blir arrangert som ein del av festivalen.

NKUL, 29.-31. mai. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring som blir arrangert i Trondheim.

Juba Juba, 1.-2. juni. Stor og sjangerfri kulturfestival for barn i Trondheim.

Fagsamtalar om film i DKS, 4. juni i Oslo.

Dei nynorske festspela, 6.-9. juni. Festspela har ei rekkje arrangement for barn og unge.

Miniøya, 8.–9. juni i Tøyenparken i Oslo. Noregs største musikk- og kulturfestival for barn og unge.

Kortfilmfestivalen i Grimstad, 12.–16. juni. Kort- og dokumentarfilmfestival som er ein viktig møtestad for det norske filmmiljøet.

UKM-festivalen 2024, 21. -25. juni i Bodø. Årets vertskap er UKM Nordland i Nordland fylkeskommune og Bodø kommune, med Bodø2024 og UKM Norge som nære samarbeidspartnarar.

Rabalderfestivalen, sommarfestival med breitt spekter av kulturopplevingar for barn mellom 3 og 12 år. Festivalen blir arrangert både i Tromsø og Molde.
Tromsø: 22.-23. juni.
Molde: 29.–30. juni.

Riddu Riđđu, 10.-13. juli. Internasjonal urfolksfestival som årleg finn stad i Kåfjord. Festivalen har program for heile familien som inkluderer barnefestival og ungdomscamp.

Arendalsuka, 12.-16. august.

Den norske filmfestivalen i Haugesund, 17.–23. august. Festivalen har eit eige program for barnefilmar som heiter Cinemagi.

Haugesund Barnefilmkonvent, dato TBA (blir arrangert under Den norske filmfestivalen). Konferanse om film og dataspel til barn og unge som er eit samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Norsk filminstitutt og Kulturtanken. Arrangert for første gong i 2022.

TIFF Junior, 4.-8. september. Filmfestival for barn og unge i Tromsø.

Fagsamtalar om litteratur i DKS, haust 2024 (konkret dato TBA).

Kulturminnedagene: 31. august – 8. september. Noregs største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement rundt om i landet. I år er temaet «Spor, nettverk og forbindelser». Festivalen blir òg arrangert i resten av Europa under namnet European Heritage Days.

Assitejfestivalen i Kristiansand, september (konkrete datoar kjem). Internasjonal scenekunstfestival arrangert av organisasjonen Assitej, som jobbar for å fremje retten barna og unge har til å oppleve god scenekunst.

YAMsession og YAM Awards (Young Music Audiences Awards), 16. - 18. september i Bodø. Prisutdelinga heidrar kreativitet og innovasjon innan musikkproduksjon for dei yngste målgruppene, skapt av profesjonelle ensemble, frå soloartistar til orkester, frå alle verdshjørne.

Appelsinia litteraturfestival i Skien, 21. - 26. september. Appelsinia sitt viktigaste mål er å spreie leselyst til barn og unge. Kvart år blir alle barna i Skien på 3., 5., 7., og 9. trinn invitert til festivalen og får oppleve eit breitt litterært program. Festivalen har hatt eit langvarig samarbeid med DKS Vestfold og Telemark.

Falturiltu, november (konkrete datoar TBA). Verdas største nynorske litteraturfestival for barn og ungdom med over 100 arrangement i 10 kommunar i Vestland og Rogaland.

Nasjonal arena for Tilrettelagt, 29.-30. oktober i Kristiansand. Møtestad for tilrettelagde produksjonar i Den kulturelle skulesekken.

Showbox, 25.-30. november i Oslo. Noregs største scenekunstfestival for barn og unge. Fagbox - Nasjonal arena for scenekunst i DKS blir òg arrangert under festivalen.