En mann kledd i topplue og ullklær har på seg en gammel ryggsekk med det norske flagget i og snakker til en person som sitter blant publikum foran en scene. En dame som står på scenen ler.

Kulturarv i DKS: fagsamtaler og nettverksmøte

Velkommen til samtaler om kulturarvsfeltet i DKS!

Kulturtanken inviterer til årlige fagsamtaler med fylker, kommuner, nasjonale og regionale bransjeaktører, for å diskutere forvaltningsspørsmål knyttet til kulturarv og Den kulturelle skolesekken.

Tema 2024: Hvordan møte framtiden gjennom kulturarv?

Årets fagsamtaler for kulturarv i DKS vil handle om hvordan vi kan ha nytte og glede av kulturarv i en mangfoldig framtid. Kulturarv gjelder ikke bare fortiden, men kan brukes til å finne gode løsninger på utfordringer her og nå. Vi vil se på den urbane smeltedigelen med migranterfaringer og andre typer mangfold, men også på naturen og jordbruket som ressurs og kulturell verdi. Hva skjer når ulike kulturarvtradisjoner møtes? Hvordan åpne opp for hybridformer og annen oppfinnsomhet i en verden som leter etter nye løsninger og verdier?

Vi vil belyse problemstillingene gjennom et utvalg prosjekter som i særlig grad retter søkelyset mot nåtid- og framtidsperspektiver. Vi ser også på hvordan kulturarv blir synlig gjennom øvrige kulturuttrykk i Den kulturelle skolesekken (DKS), som film og arkitektur. Underveis vil vi sette av god tid til nettverksbygging og dialog mellom presentasjonene, slik at ulike typer aktører i feltet kan få utveksle erfaringer.

Praktisk informasjon

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om alle våre arrangementer.

Frist for påmelding gikk ut fredag 5. april.

Dette er et fysisk arrangement, men det blir mulig å følge digitalt.
Arrangementet finner sted i Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo. Adressen er Gullhaug Torg 2B.

Har du spørsmål, send dem til Oda Bhar Lurås, fagansvarlig kulturarv: obl@kulturtanken.no

Program

Programleder: Oda Bhar Lurås, fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken

10:00 Kaffe og registrering

10:30 Velkommen v/Matias Hilmar Iversen, direktør i Kulturtanken

10:40 Innlegg: Kulturarv i et flerkulturelt samfunn

Annelise Bothner-By, seniorkurator ved Oslo Museums avdeling Interkulturelt museum (IKM) vil snakke om museets kulturarvsformidling.

11:15 Prosjekt 1: Omsorgsbua: Reparasjon som holdning og praksis

Arkitektkontoret Søstra100 består av Mira Hahn og Stina Molander. Mira kommer til oss for å snakke om et prosjekt der reparasjon er både metode og holdning.

Gruppearbeid: Mira Hahn og Vibeke Kirkebø Hegg, produsent i DKS Akershus.

12:15 LUNSJ

13:15 Kort fra feltet: Gunhild Rikstad, fagleder formidling ved Museene Arven, presenterer pitchekonkurransen ved SPOR – fagarena for kulturarv i DKS.

13:30 Prosjekt 2: Hvor ble det av skogen?

Museumspedagogene Jenny Eik Pilskog og Stina Brandin Hovet fra Aust-Agder museum og arkiv presenterer et DKS-opplegg for 8. trinn om kulturarv, artsmangfold og bærekraft.

14:10 Prosjekt 3: Kinofilmen SAU

Regissør Rebekka Nystabakk forteller om dokumentarfilmen som for tiden gjør stor suksess på norske kinoer.

14:45 PAUSE med mingel og snacks.

15:00 Paneldebatt

Hvor er kulturarven i prosjekter som først og fremst handler om framtiden? Hvordan fornye tradisjoner uten å miste arven av syne?

15:30 SLUTT

Mer om programpostene og innledere

Interkulturelt Museum: Kulturarv i et flerkulturelt samfunn

Annelise Bothner-By presenterer kulturarvsformidling ved Oslo Museums avdeling Interkulturelt Museum. Museet ble opprettet som Internasjonalt kultursenter og museum for 30 år siden, og behandler gjerne temaer som har fulgt nyere innvandringshistorie og framveksten av et mer mangfoldig samfunn. Fortellinger om ulike prosjekter i Interkulturelt Museum handler også om skiftende syn på kultur og kulturarv i et flerkulturelt samfunn.

Annelise Bothner-By - portrett

Annelise Bothner-By er seniorkurator utdannet interiørarkitekt og disputerte i 2015 ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Møter i utstillingsrommet. Et utviklingsarbeid om utstillingsdesign for fagmuseer. I dette prosjektet behandlet hun utstillingspresentasjon av minoritetskultur.
Foto: Kåre Jensen

Prosjekt 1 og gruppearbeid: Omsorgsbua: Reparasjon som holdning og praksis

Mira Hahn fra arkitektduoen Søstra100 presenterer DKS-opplegget Omsorgsbua, hvor de benytter reparasjon som både holdning og metode. Hva skjer når reparasjon blir det naturlige valget? Hvilke verktøy trenger vi? Reparasjon skjer først og fremst når folk bryr seg om det som skal repareres; det er en omsorgshandling. Det som blir presentert i Omsorgsbua handler ikke bare om reparasjoner av en ødelagt dør eller et stolbein som mangler, men om hvordan reparasjon kan være et omdreiningspunkt som påvirker holdninger, byggeindustrien, klimakrisen eller andre store spørsmål.

Etter presentasjonen blir det gruppearbeid basert på Omsorgsbua v/ Mira Hahn og Vibeke Kirkebø Hegg fra DKS Akershus.

Søstra100 er et arkitektkontor bestående av Mira Hahn og Stina Molander Skavlan. Duoen jobber med tverrfaglige, praktiske og teoretiske prosjekter for offentlige og private aktører. De jobber med arkitektur og kunst i offentlig rom, formidling, tegning og bygger ting selv eller sammen med andre. Søstra100 setter alvor og lek side om side, og tror på å ta de små hverdagslige tingene seriøst.
Foto: Ina Wesenberg/Nasjonalmuseet

Vibeke Kirkebø Hegg - portrett

Vibeke Kirkebø Hegg er sivilarkitekt med allsidig erfaring innen arkitektur og design. De siste 15 årene har hun hovedsakelig jobbet med formidling til barn og unge, både som utøver i DKS og produsent i visuell kunst for DKS Akershus. I eget virke er hun daglig leder i SmartBird AS som utvikler og produserer læringsspillet Playuba om arkitektur og design, dessuten synger hun i band.
Foto: DKS Akershus

Kort fra feltet: SPORs pitchekonkurranse

Gunhild Rikstad presenterer pitchekonkurransen ved SPOR – fagarena for kulturarv i DKS. Den årlige konkurransen er en flott mulighet til å prøve ut og markedsføre sin produksjonsidé innen kulturarv. Produksjonen kan gjerne utforske grensene for hva som er kulturarv, for eksempel ved å knytte sammen fortid og framtid på en måte som er relevant for dagens barn og unge. Årets konkurranse arrangeres 11. september på Stiklestad, og påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet innen 1. juni 2024.

Gunhild Rikstad er fagleder formidling og konservator ved Museene Arven og prosjektleder for årets SPOR – fagarena for kulturarv i DKS. Hun har jobbet med museumsformidling i mange år, og de siste årene spesielt med samskapingsprosjekt mellom museet og ulike grupper i samfunnet.
Foto: Knut Sørhusbakken/Kulturtanken

Prosjekt 2: Hvor ble det av skogen?

Hvor ble det av skogen? er et DKS-opplegg for 8. trinn om kulturarv, artsmangfold og bærekraft. Det handler om ei lita bille som leiter etter skogen sin. Gjennom animasjon, film og oppgaver får elevene lete etter svaret, samtidig som de lærer kulturhistorie fra Sørlandet om tømmer, skipsbygging og trelasthandel. Jenny Eik Pilskog (KUBEN) og Stina Brandin Hovet (Setesdalsmuseet) forteller om prosessen med å lage produksjonen, hvordan det var å jobbe med unge mennesker, og hvordan opplegget blir mottatt i skolen av elever og lærere.

Jenny Pilskog jobber som museumspedagog på KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Hun er adjunkt med opprykk som faglærer i praktiske og estetiske fag, og har fordypning i drama og kunst og håndverk. Hun arbeider blant annet med å utforme skoleopplegg, formidle for skoleklasser, barnehager og andre grupper, arrangementer og utstillingsarbeid.
Foto: Gerd Corrigan/KUBEN

Stina Brandin Hovet jobber som museumspedagog på Setesdalsmuseet, Aust-Agder museum og arkiv. Hun er utdannet innen utøvende musikk, med en bachelor i folkemusikk fra Kungliga Musikhögskolan/Ole Bull Akademiet, og har studert folkehøgskole- og museumspedagogikk. Hun utvikler pedagogiske opplegg for skoleelever, med på å utvikle nye utstillinger, og formidler kulturarven fra Setesdal gjennom alt fra konserter til forelesninger.
Foto: Monica Kelly Sundt

Prosjekt 3: Kinofilmen SAU

Rebekka Nystabakk forteller om sin dokumentarfilm SAU, som for tiden gjør suksess på norske kinoer. Gjennom to år filmet Rebekka sin søster Rakel og hennes partner i oppstartfasen som sauebønder, da de forlot et urbant liv som skeive kulturarbeidere og tok over familiegården i Nordland. Rakel er også komponist og har laget musikk til filmen. Rebekka vil dele erfaringer fra møter med barn og unge, og reflektere over hvordan et småbruk kan svare på framtidens utfordringer for bærekraftig gårdsdrift.

Rebekka Nystabakk vokste opp på gården Nystabakk i Nordland. Hun er utdannet skuespiller ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad og Kunsthøgskolen i Oslo, og har siden endt utdanning jobbet med både film og teater. I tillegg til å være skuespiller jobber hun med å skrive, regissere og utvikle nye ideer for film og scene. SAU er hennes første film som regissør.
Foto: Rebekka Nystabakk