Informasjonskapsler (cookies) blir benyttet på www.kulturtanken.no for nødvendig funksjonalitet og trafikkanalyse. Kulturtanken behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Les mer
DKS

DKS

Nyhetsarkiv for Den kulturelle skolesekken (DKS). Les mer om Den kulturelle skolesekken her.
Betydningen av en visningsarena

Markedet for scenekunst har bidratt til gode sceneopplevelser for barn og unge over hele landet siden 1996.

Ellos Eatnu! – Nullpunkt

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har gitt en ny generasjon elever innblikk i Altasaken. To av de som deltok i kampen, håper barn og unge skjønner at det nytter å kjempe og engasjere seg.

310 millioner i spillemidler til Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt spillemidlene til kulturformål for 2022. DKS-ordningen får 310 millioner kroner.

Hiphop kan redde liv – slik det reddet mitt

Guatemalas nådeløse gjenger misliker at barn og unge oppdager andre utveier enn å bli deres rekrutter. Danseren Gato (31) måtte derfor flykte for livet.

Kræsjkurs i filmkunst

«Filmhjelp yrkesfag» kan sies å være en suksesshistorie i Den kulturelle skolesekken. – Elever og lærere opplever at kultur er noe som kan passe alle arenaer i livet, sier turnéleder Geir Magne Pedersen.

Kurs for elevarrangører i DKS

Elevarrangørene er et brukervennlig kurs for opplæring av elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken.

Fra kommentarfeltet til klasserommet

Kan elever bli bevisst egne holdninger gjennom rollespill – ved å måtte forsvare meninger de kanskje er dypt uenige i? Filmskaper Marin Håskjold, Fotogalleriet og DKS Oslo testet nylig et formidlingsopplegg om kjønnsidentitet.

Rapport fra dataspillpilot i DKS 2021

Hvordan kan dataspill formidles som kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken?

Reisen hjem

Han rømte fra Hallingdal etter en trøblete ungdomstid. Han reiste tilbake for å vise hva det hadde blitt av ham. Vi ble med da Berat Jusufi, hovedpersonen i filmen Krigere, dro tilbake for å vise filmen om sitt liv.

Identitet, språkleg mangfald og nasjonal kulturarv

Tre musikarar, som også er lærarar, har skapt framsyninga «Hått sa’ru». Utgangspunktet er ein delt lidenskap for språk og dialekt.

Pitch din idé på SPOR 2022!

Har du en knakende god idé til DKS-produksjon som kan knyttes til kystkultur? Da er det bare å melde seg på pitchekonkurransen under SPOR!

DKS-LAB utvides i 2022

Det landsdekkende utviklingsprogrammet for visuell kunst i DKS fortsetter med samme modell og flere nye prosjekter. 

Åpner for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler

Vilkårene for avlysninger som følge av korona justeres.

Hvordan gjøre Munch relevant for ungdom?

Munch LÆR er et gratis læringsopplegg som er utviklet for å gjøre Edvard Munch relevant, levende og lett tilgjengelig for ungdom.

Kulturmøtene du bør få med deg i 2022

Notér deg disse datoene allerede nå!

Kunstmøters betydning for livsmestring

Gir dybdelæring, estetiske læreprosesser og tverrfaglige temaer nye, fruktbare muligheter for samspill mellom DKS og skolen? En ny forskningsrapport tar for seg SKUP (Skolenes eget utviklingsprosjekt) og overgangen til nytt læreplanverk.

Litteraturformidling for framtida

Fire forfattere går inn i et studio. Etter to dager kommer de ut med lemen mellom hendene, haistemme og hodet fullt av historier om mygg og krig. Er de klare for å redde verden OG styrke litteraturen i DKS?

Verdens viktigste publikum

Og helt innerst, inne i kjernen som hele ordningen sirkulerer rundt, der er elevene. Det er de som utgjør publikum, det er dem DKS er til for. De sitter der i midten og blir kalt verdens viktigste publikum. Ingen av dem har kjøpt billett.

Livslysten og flyvedyktig

Det var kun én ting som kunne få meg til å forlate lærerjobben på Lindhøy skole i hjemkommunen Tjøme: Den kulturelle skolesekken!

Den tredje kulturens skolesekk

Third Culture Kids er overalt – og jeg fikk møte dem gjennom DKS. Her er mine kulturtanker fra turnéen.

Kunstneriske mulighetsrom i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en ordning som mange land misunner oss. Med ordningen følger det likevel noen rammer og betingelser som gjelder for kunstnerne som fyller ordningen med innhold. De må nemlig forholde seg til skolen som kunstarena.