Skip to main content

Debatt

Øystein Strand - portrett

Saman om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidreg positivt til at skulen oppfyller samfunnsoppdraget sitt , skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Øystein Strand - portrett

Kunsten å pakke sekken

– At lektor Sarromaa mener at en sekk kjennetegnes av at du ikke vet hva som kommer ut av den, er virkelig pussig, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Øystein Strand - portrett

DKS treng ein felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha ei framtid, så må kultur- og skulesektoren nærme seg kvarandre med gjensidig respekt, skriv direktør Øystein Strand.

Nærbilde av en såkalt geitbåt, som er ute på havet

Kronikk: Har Den kulturelle skolesekken fått mediepanikk?

Under koronapandemien ble det meste av fysiske møter mellom elever og Den kulturelle skolesekken avlyst. Mange var skeptiske til å erstatte de fysiske produksjonene med digitale tilbud. Var det god gammeldags «mediepanikk» som slo inn?

Ådne Sekkelsten snakker under panelsamtale på Marked for Musikk

På barrikadene for den frie kunsten

Vi er ikke så ytringsfrie som vi kanskje tror at vi er, ifølge deltagerne på panelsamtalen under Marked for Musikk 2020.

Øystein Strand smiler til kamera, står ved en bygning ute

Ja, digitale kunstnarmøte kan fungere!

– Periskop spør om digitale kunstnarmøte fungerer. Svaret mitt er; ja, men ikkje utan atterhald, skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Nicole Rafiki - portrett

Kommentar fra Øyepå-kurator Nicole Rafiki

Visuell kunst har vært en like stor del av menneskehetens historie som migrasjon. Hulemalerier og helleristninger er et eksempel på våre forfedres kunstneriske uttrykk.

Prototypen viser den maleriske effekten på nettbrettet.

Digitale skilnader i hensikt og meining

Tankar om den digitale kunstformidlinga frå fagansvarleg for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Yohannes Mekonnen og Ilavenil Jayapalan - portrett

Hvor blir det av kunstneren i det digitale mylderet?

Kunstnere har i dag et større nedslagsfelt for kunsten sin gjennom internett og sosiale medier. Men hva har dette gjort med formidlingsrollen, og hvor mange verktøy bør man egentlig ha i verktøykassen?

Jente med headset sitter foran pc-skjerm.

Kronikk: Ja til flere «drapsspill» i skolen

«Drap» i Minecraft er like dramatisk som «død» i kanonball. Dataspill har ofte rike, komplekse fortellinger og kan åpne nye perspektiver og danne grunnlag for dialog og refleksjon. Skolen trenger mer dataspill.

Jente har på headset og ser på ipaden

– Digitale medier representerer en mulighet til å undersøke nye måter å være publikum på

«Å se Munch sin hage gjennom teknologiens briller». Kronikk i Museumsnytt av Charlotte Blanche Myrvold, prosjektleder FoNT (formidling og ny teknologi).

En klasse er samlet rundt ett bål på klassetur.

Kulturmiljømål for både skulen og DKS

I ny stortingsmelding om kulturmiljøpolitikk blir inkludert fleire av dei same områda som vi finn i fagfornyinga, og er relevant for både skulen og Den kulturelle skulesekken.

Band står på en scene og spiller

Dei unge treng kultur i krisetider

I heile Noreg er dei fysiske møteplassane for barn og unge stengt ned, men vi ser mange gode tiltak i kommunane der tenestetilbodet blir halde oppe gjennom digitale plattformer.

Jo Morten Weider, Lin Holvik og bunker med tegneseriemagasiner

Kronikk: Viss barn og unge får bestemme!

KRONIKK

Absence Crew danser på scenen

– Kultur-app åleine vil gi mindre kultur

Fylkestinget til ungdommen i Rogaland (UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skulesekken (DKS) med ein kultur-app for ungdom, kunne Stavanger Aftenblad fortelje 3. oktober. Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer på utspelet i dette debattinnlegget.

Saklig debatt holdes på scenen

Litteratur i DKS til barn og unges smak?

I hvilken grad kan, skal og bør barn og unges smak spille inn i programmering. Skal vi gi dem det de vil ha eller det vi vil at de skal ha?

Mennesker samlet til klimaprotest

Klimaengasjement som vits for NRK-program

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og redaktør for antologien «Kunstformidling. Fra verk til betrakter» (2019) og Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Kunstner Kyrre Bjørkås holder en Rimi-pose.

Den kulturelle Rimi-posen

KRONIKK:
Innholdet merket «visuell kunst» i Den kulturelle skolesekken er vakkert, men utydelig. Nå må billedkunstnerne, kunsthåndverkerne, arkitektene og designerne på banen. Faginstitusjonene må ta eierskap til ordningen, og vi som jobber i forvaltningen må åpne for dette eierskapet.