Skip to main content

Debatt

Sammen om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidrar positivt til at skolen oppfyller sitt samfunnsoppdrag , skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Kunsten å pakke sekken

– At lektor Sarromaa mener at en sekk kjennetegnes av at du ikke vet hva som kommer ut av den, er virkelig pussig, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

DKS trenger et felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha en fremtid, så må kultur- og skolesektoren nærme seg hverandre med gjensidig respekt, skriver direktør Øystein Strand.

Kronikk: Har Den kulturelle skolesekken fått mediepanikk?

Under koronapandemien ble det meste av fysiske møter mellom elever og Den kulturelle skolesekken avlyst. Mange var skeptiske til å erstatte de fysiske produksjonene med digitale tilbud. Var det god gammeldags «mediepanikk» som slo inn?

På barrikadene for den frie kunsten

Vi er ikke så ytringsfrie som vi kanskje tror at vi er, ifølge deltagerne på panelsamtalen under Marked for Musikk 2020.

Ja, digitale kunstnermøter kan fungere!

– Periskop spør om digitale kunstnermøter fungerer. Mitt svar er; ja, men ikke uten forbehold, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Kommentar fra Øyepå-kurator Nicole Rafiki

Visuell kunst har vært en like stor del av menneskehetens historie som migrasjon. Hulemalerier og helleristninger er et eksempel på våre forfedres kunstneriske uttrykk.

Digitale forskjeller i hensikt og mening

Tanker om den digitale kunstformidlingen fra fagansvarlig for visuell kunst, Kyrre Bjørkås.

Hvor blir det av kunstneren i det digitale mylderet?

Kunstnere har i dag et større nedslagsfelt for kunsten sin gjennom internett og sosiale medier. Men hva har dette gjort med formidlingsrollen, og hvor mange verktøy bør man egentlig ha i verktøykassen?

Kronikk: Ja til flere «drapsspill» i skolen

«Drap» i Minecraft er like dramatisk som «død» i kanonball. Dataspill har ofte rike, komplekse fortellinger og kan åpne nye perspektiver og danne grunnlag for dialog og refleksjon. Skolen trenger mer dataspill.

– Digitale medier representerer en mulighet til å undersøke nye måter å være publikum på

«Å se Munch sin hage gjennom teknologiens briller». Kronikk i Museumsnytt av Charlotte Blanche Myrvold, prosjektleder FoNT (formidling og ny teknologi).

Kulturmiljømål for både skolen og DKS

I ny stortingsmelding om kulturmiljøpolitikk inkluderes flere av de samme områdene som vi finner i fagfornyelsen, og er relevant for både skolen og Den kulturelle skolesekken.

De unge trenger kultur i krisetider

I hele Norge er de fysiske møteplassene for barn og unge stengt ned, men vi ser mange gode tiltak i kommunene der tjenestetilbudet opprettholdes gjennom digitale plattformer.

Kronikk: Hvis barn og unge får bestemme!

KRONIKK

– Kultur-app alene vil gi mindre kultur

Ungdommens fylkesting i Rogaland (UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skolesekken (DKS) med en kultur-app for ungdom, kunne Stavanger Aftenblad fortelle 3. oktober. Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer på utspillet i dette debattinnlegget.

Litteratur i DKS til barn og unges smak?

I hvilken grad kan, skal og bør barn og unges smak spille inn i programmering. Skal vi gi dem det de vil ha eller det vi vil at de skal ha?

Klimaengasjement som vits for NRK-program

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og redaktør for antologien «Kunstformidling. Fra verk til betrakter» (2019) og Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Den kulturelle Rimi-posen

KRONIKK:
Innholdet merket «visuell kunst» i Den kulturelle skolesekken er vakkert, men utydelig. Nå må billedkunstnerne, kunsthåndverkerne, arkitektene og designerne på banen. Faginstitusjonene må ta eierskap til ordningen, og vi som jobber i forvaltningen må åpne for dette eierskapet.