Skip to main content

I media

Sammen om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidrar positivt til at skolen oppfyller sitt samfunnsoppdrag , skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Åpner for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler

Vilkårene for avlysninger som følge av korona justeres.

Kunsten å pakke sekken

– At lektor Sarromaa mener at en sekk kjennetegnes av at du ikke vet hva som kommer ut av den, er virkelig pussig, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

DKS trenger et felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha en fremtid, så må kultur- og skolesektoren nærme seg hverandre med gjensidig respekt, skriver direktør Øystein Strand.

Viktig debatt om teknologi i Den kulturelle skolesekken

Digitale teknologier åpner for nye mulighetsrom i DKS, både for kunstnere og elever. Derfor er det et interessant forslag å se det digitale som et 7. kunstuttrykk i Den kulturelle skolesekken.

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram. Hva betyr det?

Oppleve, skape, dele

Historiens første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur er lagt fram.

Ja, digitale kunstnermøter kan fungere!

– Periskop spør om digitale kunstnermøter fungerer. Mitt svar er; ja, men ikke uten forbehold, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Kronikk: Ja til flere «drapsspill» i skolen

«Drap» i Minecraft er like dramatisk som «død» i kanonball. Dataspill har ofte rike, komplekse fortellinger og kan åpne nye perspektiver og danne grunnlag for dialog og refleksjon. Skolen trenger mer dataspill.

– Digitale medier representerer en mulighet til å undersøke nye måter å være publikum på

«Å se Munch sin hage gjennom teknologiens briller». Kronikk i Museumsnytt av Charlotte Blanche Myrvold, prosjektleder FoNT (formidling og ny teknologi).

De unge trenger kultur i krisetider

I hele Norge er de fysiske møteplassene for barn og unge stengt ned, men vi ser mange gode tiltak i kommunene der tjenestetilbudet opprettholdes gjennom digitale plattformer.

Hva betyr kunst for barn og unge, og hvordan vet vi det?

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Kulturtanken.

Kronikk: Hvis barn og unge får bestemme!

KRONIKK

– Kultur-app alene vil gi mindre kultur

Ungdommens fylkesting i Rogaland (UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skolesekken (DKS) med en kultur-app for ungdom, kunne Stavanger Aftenblad fortelle 3. oktober. Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer på utspillet i dette debattinnlegget.

Klimaengasjement som vits for NRK-program

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og redaktør for antologien «Kunstformidling. Fra verk til betrakter» (2019) og Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Den kulturelle Rimi-posen

KRONIKK:
Innholdet merket «visuell kunst» i Den kulturelle skolesekken er vakkert, men utydelig. Nå må billedkunstnerne, kunsthåndverkerne, arkitektene og designerne på banen. Faginstitusjonene må ta eierskap til ordningen, og vi som jobber i forvaltningen må åpne for dette eierskapet.