Skip to main content

I media

Elever med VR-briller

Innovasjonsmidler til kunstlab, digitalt kulturhus og satsing på digital bærekraft

Møre og Romsdal/Kristiansund, DKS Agder/Cultiva og Gaia Vesterålen/Nordland får midler for å utvikle nyskapende kunst- og kulturopplevelser for barn og unge. Samtidig etableres ressurssentrene som et nasjonalt nettverk.

Øystein Strand - portrett

Saman om sekken

– Den kulturelle skolesekken bidreg positivt til at skulen oppfyller samfunnsoppdraget sitt , skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Hvit statue med sort ansiktsmaske foran en oransj vegg

Åpner for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler

Vilkårene for avlysninger som følge av korona justeres.

Øystein Strand - portrett

Kunsten å pakke sekken

– At lektor Sarromaa mener at en sekk kjennetegnes av at du ikke vet hva som kommer ut av den, er virkelig pussig, skriver Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Øystein Strand - portrett

DKS treng ein felles foreldreskap

Om 20-åringen vår skal ha ei framtid, så må kultur- og skulesektoren nærme seg kvarandre med gjensidig respekt, skriv direktør Øystein Strand.

Viktig debatt om teknologi i Den kulturelle skolesekken

Digitale teknologier åpner for nye mulighetsrom i DKS, både for kunstnere og elever. Derfor er det et interessant forslag å se det digitale som et 7. kunstuttrykk i Den kulturelle skolesekken.

Øystein Strand på Kulturtankens årskonferanse 2021

Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram. Kva betyr det?

Stortingsmeldinga «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge»

Oppleve, skape, dele

Den første stortingsmeldinga i historia om barne- og ungdomskultur er lagt fram.

Øystein Strand smiler til kamera, står ved en bygning ute

Ja, digitale kunstnarmøte kan fungere!

– Periskop spør om digitale kunstnarmøte fungerer. Svaret mitt er; ja, men ikkje utan atterhald, skriv Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Jente med headset sitter foran pc-skjerm.

Kronikk: Ja til flere «drapsspill» i skolen

«Drap» i Minecraft er like dramatisk som «død» i kanonball. Dataspill har ofte rike, komplekse fortellinger og kan åpne nye perspektiver og danne grunnlag for dialog og refleksjon. Skolen trenger mer dataspill.

Jente har på headset og ser på ipaden

– Digitale medier representerer en mulighet til å undersøke nye måter å være publikum på

«Å se Munch sin hage gjennom teknologiens briller». Kronikk i Museumsnytt av Charlotte Blanche Myrvold, prosjektleder FoNT (formidling og ny teknologi).

Band står på en scene og spiller

Dei unge treng kultur i krisetider

I heile Noreg er dei fysiske møteplassane for barn og unge stengt ned, men vi ser mange gode tiltak i kommunane der tenestetilbodet blir halde oppe gjennom digitale plattformer.

Møllens hemmelige liv — filmvisning i taket i et telt og miniworkshop i animasjonsfilm, Akershus 2017.

Hva betyr kunst for barn og unge, og hvordan vet vi det?

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Kulturtanken.

Jo Morten Weider, Lin Holvik og bunker med tegneseriemagasiner

Kronikk: Viss barn og unge får bestemme!

KRONIKK

Absence Crew danser på scenen

– Kultur-app åleine vil gi mindre kultur

Fylkestinget til ungdommen i Rogaland (UFT) foreslår å erstatte Den kulturelle skulesekken (DKS) med ein kultur-app for ungdom, kunne Stavanger Aftenblad fortelje 3. oktober. Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken, svarer på utspelet i dette debattinnlegget.

Mennesker samlet til klimaprotest

Klimaengasjement som vits for NRK-program

Kronikk av Charlotte Blanche Myrvold, seniorrådgiver i Kulturtankens FoU-avdeling og redaktør for antologien «Kunstformidling. Fra verk til betrakter» (2019) og Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Kunstner Kyrre Bjørkås holder en Rimi-pose.

Den kulturelle Rimi-posen

KRONIKK:
Innholdet merket «visuell kunst» i Den kulturelle skolesekken er vakkert, men utydelig. Nå må billedkunstnerne, kunsthåndverkerne, arkitektene og designerne på banen. Faginstitusjonene må ta eierskap til ordningen, og vi som jobber i forvaltningen må åpne for dette eierskapet.