Spor Logo

SPOR – arena for kulturarv

Hvordan utfordrer vi oss selv til å tenke nytt om form og innhold i DKS? Hvordan kan DKS bidra til å gjøre kulturarven relevant? Trenger vi en fornyet kulturarv?

SPOR 2020: En fornyet kulturarv?

Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Det nye læreplanverket fokuserer på relevans, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring. Med dette følger nye krav og nye muligheter. Hvordan kan DKS bidra til å realisere de nye læreplanmålene? Tilbyr Fagfornyelsen et utvidet mulighetsrom for DKS? Og kan et forsterket fokus på fornyelse styrke kulturarvens rolle i DKS?

Disse spørsmålene utgjør rammen for andre utgave av SPOR – arena for kulturarv i DKS. Hjertelig velkommen! til webinar fra Stiklestad 9. september.

Påmeldingsfrist: 7. september 2020 kl. 23.00.
MELD DEG PÅ HER.
Link til webinaret sendes ut på e-post noen dager før start. Om dere ikke har mottatt linken innen dagen før webinaret, vennligst ta kontakt med tormu@trondelagfylke.no.

Arrangører: DKS Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, DKS Møre & Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken.

Program

9.30: Velkommen til SPOR – live fra Stiklestad!
Åpning av SPOR 2020
ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

9.45: Del 1:
Prinsippene i Fagfornyelsen: hvor kommer begrepene fra og hvilke konsekvenser får Fagfornyelsen for lærerutdanningen
– ved Lasse Sonne, førsteamanuensis i institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

10.00: Spørsmål

10.15: Fagfornyelsens rolle i DKS – kunst som middel eller mål – ved Carina Gjelsvik, produsent for kulturarv i Innlandet fylkeskommune

10.33: Spørsmål

10.45: Beinstrekk

10.50: Kunstnerisk innslag: «Båtbyggaren» ved Geitbåtmuseet

10.55: Fagfornyelsen – rom for kulturarv og DKS i skolehverdagen –vedIngvild Onsøien Strøm, lærer ved Skaun ungdomsskole

11.10: Spørsmål

11.15: Pause

12.00: Del 2: PitchekonkurranseSeks nye kulturarvproduksjoner deltar i pitchekonkurranse om kr 20 000,– og mulighet til å turnere i Den kulturelle skolesekken. Deltagerne på SPOR stemmer fram en vinner.
Prisutdeling.

13.10: Info om SPOR-podcast og digitale workshops utover høsten og våren

13.20: Avslutning av SPOR 2020 – ved Øystein Strand, direktør i Kulturtanken

13.30: Slutt

Innledere

Bilde av Lasse Sonne, Carina Gjelsvik og Ingvild Onsøien Strøm.
F.v.: Lasse Sonne, Carina Gjelsvik og Ingvild Onsøien Strøm.

Lasse Sonne: «Prinsippene i fagfornyelsen: hvor kommer begrepene fra og hvilke konsekvenser får fagfornyelsen for lærerutdanningen».
Sonne er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han var i en periode koordinator for det femårige lektorprogrammet i historie ved USN, som utdanner lektorer i historie og norsk til ungdoms- og videregående skole. Sonne underviser i historiedidaktikk, anvendt kulturarv, samt transnasjonal kultur- og utdanningspolitikk. Han arbeider mye med utvikling, testing og evaluering av nye undervisningsformer, og utvikler nye kurs for både studenter og andre målgrupper som migranter og unge voksne, som ikke er i jobb eller utdanning. 

Carina Gjelsvik: «Fagfornyelsens rolle i DKS – kunst som middel eller mål».
Gjelsvik kommer fra Finnsnes i Troms. Hun har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med kulturminnevern og arkeologi i fagkretsen. Hun har også studert kulturledelse ved Høgskolen i Oslo. Gjelsvik har blant annet erfaring som fagredaktør fra Norsk kulturminnefond, som omvisningsleder for Destinasjon Røros og som teaterprodusent. Faglig er hun opptatt av kunstsosiologi og spenningsfeltet mellom betrakter og kunst/kultur. Gjelsvik jobber i dag som rådgiver ved Innlandet fylkeskommune hvor hun er produsent for kulturarv og visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, samt prosjektleder for ulike kunst- og kulturprosjekter.

Ingvild Onsøien Strøm: «Fagfornyelsen – rom for kulturarv og DKS i skolehverdagen».
Strøm er utdannet arkeolog ved NTNU, med norsk og tysk i fagkretsen. Hun har jobbet på ulike arkeologiske utgravinger og forundersøkelser, hovedsakelig fra førkristen tid. I tilknytning til utgravninger har Strøm jevnlig hatt skoleklasser på besøk, og har også møtt elever i klasserommet og tatt dem med på ulike skjøtselsprosjekter. I 2011–12 studerte hun pedagogikk, og har siden da jobbet i ungdomsskolen, blant annet med valgfaget Levende kulturarv.