Utøver med gitar står foran elever i en sal. Gutt rekker opp hånda.

Presentasjon av DKS årsrapport 2020

Årsrapporten for Den kulturelle skolesekken i 2020 legges fram.

Kulturtankens direktør, Øystein Strand, og avdelingsdirektør for FoU, Ståle Stenslie, legger fram funn og analyser fra kommuner og fylkeskommuners DKS-arbeid i 2020.

Årsapporten vitner om det store lokale, regionale og nasjonale engasjementet for å styrke og videreutvikle den mangfoldige og varierte DKS-ordningen, selv i et annerledes år preget av pandemi.

Følg presentasjonen på Kulturtankens Facebook-side fra tirsdag 15. juni kl 12.00.

Selve rapporten blir publisert på kulturtanken.no rett i etterkant av presentasjonen.