Kollasje av bilder av Ahmed Umar og Helia.

DKS + lærerutdanningen = sant (!?)

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken (DKS) og lærerutdanningene gjensidig styrke hverandre?

Foto: Ahmed Umar, Marte Glanville/Kulturtanken og privat

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken (DKS) og lærerutdanningene gjensidig styrke hverandre?

Det nye læreplanverket i skolen (LK20) vektlegger dybdelæring, tverrfaglige tilnærminger og estetiske læreprosesser. Det muliggjør nyskapende tilnærminger til kunst og kultur i skolen. Men nye undervisningspraksiser oppstår ikke av seg selv!

Dette seminaret handler om ulike samarbeidsformer mellom skole, lærerutdanning og DKS som bidrar til å styrke læreres kompetanse til å bruke kunst- og kulturopplevelser i sin undervisning.

ForEst – forskergruppe for Estetiske læreprosesser og Kulturtanken inviterer på dagsseminar på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), campus Notodden.

Seminaret vil adressere kompetansebehov i skolen og på lærerutdanningene.

 • Hansjörg Hohr, professor emeritus i pedagogisk filosofi, holder et innlegg om forbindelsen mellom kunst og pedagogikk, og reflekterer med oss rundt spørsmålet Når får kunst pedagogisk verdi?
 • Forskerne Ingvild Margrethe Birkeland og Gry Uhlin-Engstu presenterer en fersk rapport som undersøker flerårige skoleutviklingsprosjekter i den kulturelle skolesekken i Oslo (SKUP).
 • Førsteamanuensis Lisbet Skregelid,  Veslemøy Olsen og kunstner Sandra Norrbin presenterer hvordan de har innlemmet DKS på lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.
 • Førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen presenterer hvordan de har innlemmet DKS på lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
 • Innspill og diskusjon om DKS-pilot på grunnskolelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden.

Seminaret er en arena for erfaringsutveksling og høyttenkning omhvordan læreutdanningene og DKS kan etablere nye samarbeidsmodeller.

Påmeldingsfrist 24. oktober.
PÅMELDINGSLENKE

Program

Kl. 09.30 Ankomst til seminar med kaffe, te og frokost

Kl. 10.00 Velkommen ved prosjektleder for GLU og PPU ved USN Carl-Magnus Nystad og avdelingsdirektør FoU i Kulturtanken Ståle Stenslie

Kl. 10. 15 LK20 og DKS – Hva kan SKUP (Skolenes utviklingsprosjekt) fortelle oss om skolenes behov for kunst etter innføring av ny læreplan?
Førstelektor emerita Ingvild Margrethe Birkeland og førstelektorkandidat ved USN Gry Uhlin-Engstu

 • Diskusjon av rapporten - Hvor går veien videre?
  Fagkonsulent for praktiske og estetiske fag i Utdanningsetaten i Oslo Irene Brodshaug og universitetslektor ved OsloMet Synne Sagstad Imeland

Kl. 11.15 benstrekk

Kl. 11.30 Opplevelse som pedagogisk oppgave
Professor emeritus i pedagogisk filosofi Hansjörg Hohr

Kl. 12.30 Lunsj     

Kl. 13.00 Lærerutdanningene og DKS

 • Tverrsektorielt samarbeid i lærerutdanningen - Erfaringer med å innlemme DKS på Høgskolen i Østfold
  Førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen
 • DKS på Agdertrappa - Erfaringer med å innlemme DKS på lærerutdanningen på Universitetet i Agder
  Førsteamanuensis Lisbet Skregelid, studieveileder Veslemøy Olsen og kunstner Sandra Norrbin.

Kl. 13.45 pause

Kl. 14.00 DKS laboratorium på USN
Førstelektor drama og teater Tone Cronblad Krosshus

Rundebordsamtale  - Vi har spurt et stort panel spørsmålet: Hva er lærerens faglige muligheter i møte med DKS?

Inger- Johanne Molven (DKS Oslo), Vibecke Flittig (Øvingslærer, Notodden ungdomsskole), Ingvild Mykland (Førstelektor i Kunst og håndverk, ForEst), Barbro Børli Løkken (Universitetslektor i drama og teater, ForEST), Sandra Norrbin (Kunstner, DKS), Billy Lätt (DKS Vestfold Telemark), Cecilie I. Lerstang (Universitetslektor i pedagogikk, ForEst), Anne Turid Ormåsen (Praksislærer II, Høgås skole). Lars Frers (Professor i samfunnsfag, USN), Thea Fjørtoft (Kunstner, DKS), Elisabeth Hovde Johannesen (Førstelektor i norsk, ForEst),

Kl.15.20 Takk for i dag og veien videre –  Tone Cronblad Krosshus (ForEst, USN) og Charlotte Blanche Myrvold (Kulturtanken)

Praktisk info

Vy kjører buss fra Oslo Bussterminal kl. 07.10 som er fremme på Notodden kl. 09.14.

Frokost serveres kl. 09.30.

Haukeliekspressen kjører buss fra Notodden kl. 16.30 som er fremme i Oslo kl. 18.20.

Gratis parkering og lademuligheter for el-bil på campus Notodden.

Adresse: Lærerskoleveien 40, 3679 Notodden