Veien videre - logo og grafikk

Veien videre: Neste generasjons kulturpolitikk

Verden endret seg drastisk 12. mars i fjor. Hvordan har barn og unge opplevd dette? Hva vet vi egentlig nå, halvannet år etter, om pandemiens effekt på kulturlivet for barn og unge? Hvor går veien videre etter korona?

Se opptak av konferansen her

Åpning

 • Hvordan har pandemien påvirket barn og unge?
  Utdrag fra filmen «Vi blir hjemme»
 • Velkommen!
  Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd og Øystein Strand, direktør i Kulturtanken
 • Hvorfor trenger vi en kulturpolitikk for barn og unge?
  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Del 1

 • Subsdans - kulturinnslag
 • Hva vet vi om barn og unges kulturbruk? Presentasjon av hovedfunn i kunnskapsgjennomgang av barn og unges kulturbruk før og under pandemien.Nanna Løkka, Telemarksforskning

  Del 2

  • Hvordan har unges mål og drømmer endret seg etter lang tid med pandemi?
   Anne-Sofie Åmodt, Opinion
  • Hva kjennetegner neste generasjons kulturbrukere?
   Camilla Tepfers, InFuture
  • Kulturinnslag
  • Paneldiskusjon
   Hva betyr barn og unges kulturbruk for kulturpolitikken og kultursektoren? Er barn og unges kulturbruk i ferd med å bli et demokratisk problem?
   Moderator: Geir Bergersen Huse, nyhetsredaktør i Subjekt. I panelet: Nanna Løkka, Telemarksforskning, Anne-Sofie Åmot, Opinion, Camilla Tepfers, InFuture

  Del 3

  • Hvordan har unges mål og drømmer endret seg etter lang tid med pandemi?
   Anne-Sofie Åmodt, Opinion
  • Hva kjennetegner neste generasjons kulturbrukere?
   Camilla Tepfers, InFuture
  • Kulturinnslag
  • Paneldiskusjon
   Hva betyr barn og unges kulturbruk for kulturpolitikken og kultursektoren? Er barn og unges kulturbruk i ferd med å bli et demokratisk problem?
   Moderator: Geir Bergersen Huse, nyhetsredaktør i Subjekt. I panelet: Nanna Løkka, Telemarksforskning, Anne-Sofie Åmot, Opinion, Camilla Tepfers, InFuture

  Del 4

  • Hvordan nå og engasjere unge etter korona?
   Presentasjon av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturpolitikk.
   Ståle Stenslie, Kulturtanken
  • Paneldiskusjon
   Hvordan nå og engasjere flere og en større bredde av barn og unge kulturbrukere? Hvordan skulle vi utformet det offentlig finansierte kulturtilbudet i dag, dersom vi skulle begynt helt på nytt?
   Moderator: Ståle Stenslie, Kulturtanken. I panelet: Representanter fra ungdomsråd
  • Flu Hartberg presenterer illustrasjonene

  Onsdag 17. november arrangeres konferansen «Veien videre – Neste generasjons kulturpolitikk» i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo. Konferansen planlegges og gjennomføres i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og fritid, Ung Kultur Møtes (UKM), Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Kulturrådet.

  Verden endret seg drastisk 12. mars i fjor. Å være midt oppe i en verdensomspennende pandemi er en ny erfaring for alle. Hvordan har barn og unge opplevd dette? Hva vet vi egentlig nå, halvannet år etter, om pandemiens effekt på kulturlivet for barn og unge? Hvor går veien videre etter korona?

  Konferansen har som mål å vise hvem dagens barn og unge kulturbrukere er og hva de ønsker fra kulturlivet når vi nå skal bygge fremtidens kulturtilbud.

  Arrangementet kan følges både fysisk og digitalt, meld deg på her!

  Program

  • 10.00 Åpning
   • Hvordan har pandemien påvirket barn og unge?
    Utdrag fra filmen «Vi blir hjemme».
   • Velkommen!
    Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd og Øystein Strand, direktør i Kulturtanken
   • Hvorfor trenger vi en kulturpolitikk for barn og unge?
    Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
  • 10.30 Del 1
   • Norske barn bruker mye tid på nettet, men hvordan har de det der?
    Presentasjon av funn fra EU Kids Online undersøkelsen.
    Professor Elisabeth Staksrud, UiO
   • Hva vet vi om barn og unges kulturbruk?
    Presentasjon av hovedfunn i kunnskapsgjennomgang av barn og unges kulturbruk før og under pandemien.
    Nanna Løkka, Telemarksforskning
  • 11.30 Del 2
   • Hvordan har unges mål og drømmer endret seg etter lang tid med pandemi?
    Anne-Sofie Åmodt, Opinion
   • Hva kjennetegner neste generasjons kulturbrukere?
    Camilla Tepfers, InFuture
   • Kulturinnslag
   • Paneldiskusjon
    Hva betyr barn og unges kulturbruk for kulturpolitikken og kultursektoren? Er barn og unges kulturbruk i ferd med å bli et demokratisk problem?
    Moderator: Geir Bergersen Huse, nyhetsredaktør i Subjekt. I panelet: Nanna Løkka, Telemarksforskning, Anne-Sofie Åmot, Opinion, Camilla Tepfers, InFuture
  • 12.40 Lunsj
  • 13.10 Del 3
   • Analog kulturpolitikk og digital kulturbruk?
    Prof. Anne-Britt Gran, BI:CCI
   • Det digitale offentlige rom, hvor er egentlig det?
    Geir Bergersen Huse, nyhetsredaktør i Subjekt
   • Hvorfor er representasjon og relevans så viktig?
    Anna Dordisdatter Malkenes, medlem av Ungdommens ytringsfrihetsråd
  • 14.20 Del 4
   • Hvordan nå og engasjere unge etter korona?
    Presentasjon av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturpolitikk.
    Ståle Stenslie, Kulturtanken
   • Paneldiskusjon
    Hvordan nå og engasjere flere og en større bredde av barn og unge kulturbrukere? Hvordan skulle vi utformet det offentlig finansierte kulturtilbudet i dag, dersom vi skulle begynt helt på nytt?
    Moderator: Ståle Stenslie, Kulturtanken. I panelet: Representanter fra ungdomsråd
   • Kulturinnslag
  • 15.30 Takk for i dag

  Se utdypende info om programmet her

  Om konferansen

  På konferansen vil vi presentere oppdatert kunnskap om barn og unges kulturbruk før og under pandemien, og se på hva trendene viser oss. Vi vil også belyse hvilke konsekvenser barn og unges behov har for norsk kulturliv.

  Kunnskapen kommer i stor grad fra barn og unge selv, og vi vil også bruke konferansen til å legge frem konkrete innspill barn og unge har kommet med til gjenoppbygging av kulturlivet etter korona.

  Bakgrunn

  Kulturrådet og Norsk filminstitutt jobber på oppdrag fra Kulturdepartementet med å kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og vurdere hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021.   

  Kulturbruken til barn og unge har i stor grad flyttet seg til digitale plattformer. Koronapandemien ser ut til å ha forsterket denne utviklingen. Hva innebærer det for kulturpolitikken og hvilke utfordringer og muligheter representerer det for kultursektoren?

  Kulturtanken vil ta ansvar for å løfte barn og unge som målgruppe og sikre at deres stemmer blir hørt i dette viktige arbeidet. (Mer informasjon om oppdraget og arbeidet: https://www.kulturradet.no/gjenoppbygging)

  Plakat for konferansen Veien videre: Neste generasjons kulturliv