Kunstverket Drømmeveven, som består av fargerike tøyremser og lapper

Visuell kunst i DKS: fagdag og nettverksmøte

Velkommen til fagsamtaler for visuell kunst i DKS!

Velkommen til fagsamtaler om visuell kunst i DKS!
Dagen gjennomføres digitalt via Zoom, og er åpen for alle. Det settes av tid til spørsmål og innspill etter hvert hovedtema.

Påmelding

Meld deg på HER.

Arrangementet er gratis, men påmeldingen bindende. Påmeldte får tilsendt e-post med deltagerliste og link til videokonferansen 20. april. Programmet oppdateres fortløpende.

Program

09.30
VELKOMMEN!
  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Monday"
DEL 1: STATISTIKKEN

– Statistikk og tendenser 2019-2020. Ved Kyrre Bjørkås
– Spørsmål og innspill

  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Tuesday"
10.00
DEL 2: LANDSDEKKENDE

– Nasjonalmuseet. Ved Per Odd Bakke
– Kunstnernettverket. Ved Knut Alfsen
– KORO. Ved Nora Ceciliedatter Nerdrum og Åsne Hjukse
– Spørsmål og innspill

  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Wednesday"
PAUSE (10 min)
11.00
  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Thursday"
DEL 3: PRISSETTING OG VEDERLAG

– Arbeid med felles prissetting for film i DKS. Ved Cathrine Jakobsen
– BONO og DKS. Ved Kristine Farstadvoll
– Om utstillingsvederlagsavtalen mellom staten og kunstnerorganisasjonene
– Spørsmål og innspill

  • Sofia Rana intervjuer Anders Eiebakke om "The Park"
LUNSJ (12.00-13.00)
13.00
  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Friday"
DEL 4: MELD. ST. 18 (2020-2021)

– Kulturdepartementet om barne- og ungdomskulturmeldingen. Ved Håvard Bjerke
– Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen leser barne- og ungdomskulturmeldingen . Ved Aase-Hilde Brekke
– Kunst i skolen /Samarbeidsforum for estetiske fag leser barne- og ungdomskulturmeldingen. Ved Anne Elisabeth Sæter
– En kunstner leser barne- og ungdomskulturmeldingen. Ved Victoria Phil Lind
– En historie fra Agder. Ved Barb Lamprecht Wang
– Spørsmål og innspill

14.10
  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Saturday"
DEL 5: EKSPERIMENTELLE PLATTFORMER FOR VISUELL KUNST

– DKS-lab 2021-2023 / Eksperimentelle plattformer for visuell kunst i DKS ved Kyrre Bjørkås m. fl.
– Spørsmål og innspill
– Åpen skjerm og avslutning

  • Videoverk: Anders Eiebakke - "The Park / Sunday"