En plakat basert på den blå og gule fargen i det ukrainske flagget som gir informasjon om webinaret

Åpen samtale om kulturtilbudet til unge ukrainske flyktninger

Hvordan sikre inkludering, kulturutveksling og kulturaktivitet for flyktningene?

Tirsdag 22. mars kl 14.00-15.15.
Du kan se webinaret i opptak i videovinduet over. Chatten er ikke åpen etter sendingen, men innspillene og spørsmålene som kom inn vil bli tilgjengeliggjort på et senere tidspunkt.

Arrangører: Norsk Kulturforum, Kulturtanken, UKM Norge, Norsk kulturskoleråd og Ungdom og Fritid.

Vi vet at kunst og kultur er kraftfulle verktøy til dialog, inkludering og bearbeiding av traumer. Kulturlivet i kommunene mobiliserer nå for å ta imot ukrainske barn og unge.

Ungdommer vil hjelpe ungdommer

Det er et stort engasjement blant ungdom som fortviler over krigens konsekvenser, og som ønsker å bidra, for eksempel ved å fungere som faddere inn i meningsfylt kulturaktivitet.   

Kommunale og andre lokale kulturtilbud blir svært viktige i integreringsarbeidet framover, men det trengs kompetanse, koordinering og økonomi.

Vi ønsker med dette webinaret å sette søkelyset på hvordan vi sikrer inkludering, kulturutveksling og kulturaktivitet i de lokalsamfunnene som nå skal ta imot mennesker i en svært krevende livssituasjon. Her deler vi gode ideer fra flere kommuner, spør hvordan de nasjonale organisasjonene kan bidra, hører hva ungdom selv foreslår, og gir innspill til hva nasjonale myndigheter bør gjøre.

Program

Programmet oppdateres fortløpende. Bekreftede innledere er:

 • Øystein Strand, direktør Kulturtanken
 • Karoline Amb, prosjektleder UKM
 • Linn Isabel Eielsen, tegneserieskaper, musiker, skribent og skuespiller
 • Tor Helge Reines Moen, styreleder i NOKU og kultursjef i Alta
 • Odd Halvdan Jacobsen, daglig leder UKM Arctic
 • Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet
 • Shuayb Yassin Mohammed, leder Raven fritidsklubb på Romsås
 • Alexander Krogh Plur, Kultursjef i Ås
 • Knut Skansen, direktør Deichman bibliotek
 • Birgitte Grong, Nasjonal musikkonsulent Norges Musikkorps Forbund (NMF)
 • Innspillsrunde

Det blir åpen innspillsrunde for de som følger webinaret.

Møteleder er Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum.