Fagdag «Styrking av DKS i VGS»

Fagdag «Styrking av DKS i VGS»

Kulturtanken inviterer DKS-nettverkene og skolesektor til fagdag.

Elevene på bildet var en del av DKS Oslo sitt programråd da de ble fotografert i 2020.

Mål for dagen er å skape en møteplass for dialog og kunnskapsdeling mellom videregående skole og Den kulturelle skolesekken.

For påmelding - KLIKK HER

Påmeldingsfrist 14.mars kl 14.

Program

 • June Mariann Breivik, avdelingsdirektør i Kulturtanken, ønsker velkommen.
 • «Samspillet mellom DKS og fagfornyelsen» v/Utdanningsdirektoratet.
 • «DKS for videregående skole; Programmering, årshjul og relevans for elevene» 

Barb Lamprecht Wang, DKS-leder i Agder fylkeskommune.

 • «Skule og kultur, opplæring og oppleving - samarbeid om DKS- ordningen i Vestland» 

Øyvind Høstaker, seniorrådgjevar seksjon for kulturformidling avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune og Laila Christin Kleppe, seniorrådgiver - Seksjon for kvalitet i opplæringa avdeling for opplæring og kompetanse Vestland fylkeskommune.

 • Å putte kulturen i skulesekken - korleis gjere kulturtilboda frå DKS fagrelevante?  

Nokre erfaringar frå gamle Sogn og Fjordane ved Anders A. Fitje, lektor på Firda vidaregåande.

 • «Meg i kontekst – Kunstprosjekt»  

Blindern videregående skole ved rektor Tonje Røseth. 

Kort pause

Dialog i digitale grupperom:

1.  Hvordan jobber fylkene med planleggingen av neste skoleårs DKS-tilbud?  

a) Hvilke hensyn må ivaretas i forhold til dialog med skolene og hvordan organiserer man dette arbeidet? 

b) Hvilke erfaringer har fylkene med elevmedvirkning i valg av DKS - produksjoner? 

2. Hva bør Kulturtanken jobbe videre med til neste møte 28. sept. 2022?
Kom med forslag til aktuelle tema og navn på ressurspersoner. 

 • Kort oppsummering og avslutning for dagen.  

Med forbehold om endringer 

Arbeidet følges opp med ny fagdag om DKS i videregående den 28.september 2022 

Program for dagen er laget i samarbeid med:

 • Øyvind Høstaker, seniorrådgiver i seksjon for kulturformidling avdeling for kultur, idrett og inkludering, Vestland fylkeskommune
 • Camilla Wiik, DKS-koordinator, Møre og Romsdal
 • Kristin Falck, seksjonssjef, DKS Oslo
 • Laila Christin Kleppe, seniorrådgiver - Seksjon for kvalitet i opplæringa avdeling for opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune
 • Ragnhild Bøhle og Hege Posaas, seniorrådgivere i Kulturtanken

Spørsmål om fagdagen kan sendes til Hege Posaas: hpo@kulturtanken.no