Plakat for arrangementene på arendalsuka.

Arendalsuka: Barn og unges kulturbruk

Klarer kunst- og kulturlivet å henge med unge menneskers brukermønster og behov? Velkommen til panelsamtale på Kulturkammeret.

Flere undersøkelser viser at barn og unges forbruk av offentlig finansiert kunst og kultur faller. Samtidig viser tall oss at bruken av digitalt kunst- og kulturtilbud, som i stor grad er kommersielt finansiert, øker. Hvorfor skjer dette? Hva betyr dette for det offentlig finansierte kulturlivet?

Vi ser konturer av en generasjonskløft i måten vi skaper og bruker kunst og kultur. De unge er mer positive til å prøve ut nye arenaer for kunst og kultur, mens de voksne er mer tradisjonelle. Kanskje må vi tenke litt annerledes for å få med de unge i større grad, både som skapere og brukere av offentlig kunst og kultur.

Arrangementet strømmes på Facebook:

Problemstillinger:

 • Klarer kunst- og kulturlivet å henge med unge menneskers brukermønster og behov, eller henger vi etter i vår klokketro på tradisjonelle tilbud og arenaer? 
 • Hvordan og hvorfor oppstår denne generasjonskløften? Handler det om tilbudets relevans og kvalitet? Manglende forståelse for teknologi- og samfunnsutvikling? Økonomi?
 • Hvordan skal kultursektoren komme seg inn på de unges arenaer? Eller skal vi ikke det?
 • Hvordan kan man best mulig måte formidle kunst og kultur til barn og unge? Hvordan når vi dem?

Program

Innledning:

 • Øystein Strand, direktør i Kulturtanken 

Panel 1:  Ungdomspanelet

 • Tiago Gjesdal, kommunikasjonsrådgiver i Kulturdirektoratet (ordstyrer)
 • Knut Andreas Jensen, Ungdom og fritid
 • Nanna Thomsen Hald, UKM Agder
 • Ida Haugen Skulstad, Kulturtankens ungdomsråd

Panel 2: Debattpanelet

 • Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør i Kulturdirektoratet (ordstyrer)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), stortingsrepresentant 
 • Tage Pettersen (H), stortingsrepresentant 
 • Ida Haugen Skulstad, Kulturtankens ungdomsråd
 • Simen Formo Hay, dramatiker og regissør
 • Sølvi Tellefsen, biblioteksjef i Lillestrøm (årets kulturkommune)