Kollasj av ungdommer som gleder seg over kultur med logoen "Ung Kultur" liggende over

Arendalsuka: Hør på barn og unge!

Hva tenker barn og unge om fremtidens kulturtilbud, og hvordan kan vi bedre lytte til dem?

Hvilke barrierer og behov finnes blant unge som ønsker å delta i kulturlivet? Og hvordan bør morgendagens kulturtilbud se ut? Er det fruktbart at barn og unge er med på å definere det lokale kulturtilbudet og også til å bidrar i andre kommunale planprosesser?

Kulturtankens ungdomsråd diskuterer hva som skal til for at ungdom skal oppsøke og ta i bruk kulturtilbudet. I tillegg får vi presentasjoner fra Sola og Aurskog-Høland kommune som har fått tilskudd til integrering av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging fra Kulturtanken.

Deltagere deler erfaringer og snakker om hvordan man kan få til et bedre koordinert lokal kultursektor ved økt samarbeid mellom ulike aktører og utvikling av gode møteplasser for deltakelse og inkludering.

Vi vil ha et særlig fokus på deltakernes erfaringer med å involvere barn og unge og høre direkte fra noen av ungdommene i ungdomsrådene.

Vi lover en inspirerende time sammen med neste generasjons kulturbrukere!

Se opptak

Vi beklager dårlig lyd under panelsamtalen (fra ca. 50:00 og utover).

Les tipsene fra vårt ungdomsråd til morgendagens kulturtilbud:

Morgendagens kulturtilbud for unge

Hva vil ungdom ha fra fremtidens offentlige kulturtilbud?