Innspill: Kunst- og kulturtilbud for barnehagebarn

Innspill: Kunst- og kulturtilbud for barnehagebarn

Kulturtanken presenterer og vurderer mulige tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet for barnehagebarn.

Kunst- og kulturtilbudet i mange barnehager er mangelfullt. I dette innspillet presenterer og vurderer Kulturtanken mulige tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet for barnehagebarn over hele landet. Disse tiltakene er både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Kulturtanken vurderer særskilt mulighetene og konsekvensene av å inkludere kulturtilbud til barn i barnehagen i DKS-ordningen innenfor dagens økonomiske ramme.

Innspillet bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag. Foruten kompetansen som allerede finnes i Kulturtanken, er hovedkildene besvarelser på skriftlige bestillinger og spørreundersøkelser som ble sendt til samtlige fylker, kommuner og barnehager i landet. I tillegg har Kulturtanken mottatt uttalelse fra Kunstnernettverket.