Rapport: Kan kunst være nøkkel for utvikling av eksekutive funksjoner hos barn?

Rapport: Kan kunst være nøkkel for utvikling av eksekutive funksjoner hos barn?

Avsluttende rapport for forskningspiloten «Kunsten å lære», og opptak fra presentasjon.

Forskningspiloten «Kunsten å lære» ble gjennomført 2017-2019 på barneskoler i Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Dovre og Ringebu. Prosjektet undersøkte hva som skjer med utviklingen av barns eksekutive funksjoner (EF) når de gjennomgår et 12-ukers mangfoldig, kunstbasert læringsprogram. Eksekutive funksjoner innbefatter evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd.

Etter gjennomgang av alle data, både kvalitative og kvantitative, er det gode indikasjoner på at en læreplan med kunst som læringsform kan øke elevenes EF over tid.

  • Forskningspiloten er videreført som skoleutviklings- og forskningsprosjektet «Kunsten å lære» 2021-2023, les mer her: Forsker på betydningen av kunst og kultur for hjernens utvikling (link kommer)

Presentasjon av rapporten

Marie Othilie Hundevadt og Per Normann Andersen delte erfaringer fra forskningspiloten på et lunsjseminar hos Kulturtanken 23. august 2019. Se opptaket fra strømmingen her:

Marie Othilie Hundevadt er rådgiver kultur i Oppland fylkeskommune, Kulturavdelingen. Hun har vært prosjektleder for forskningspiloten «Kunsten å lære».

Per Normann Andersen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Han har vært forskningsleder for forskningspiloten «Kunsten å lære».