Scenekunst I DKS

Å skape gylne kunstøyeblikk for 850 000 unge i sin mest formative periode er nok det mest avgjørende demokratiske prosjektet vi kan aksle i vår tid. Her har dansen, operaen og teateret en selvfølgelig plass. Kulturtankens oppgave er å bidra til at slike grunnleggende møter skal skje over hele landet. De som skal utføre dette er scenekunstnerne, institusjoner og dedikerte DKS-medarbeidere i kommuner og fylker.

«Jeg vil gjerne være visjonær på Den kulturelle skolesekkens vegne. Vi har ikke lengre bare en ordning med et enormt potensial strukturelt og økonomisk. Vi har også en gryende diskurs om kunst for og med barn og unge. Men det krever at samtalen realiseres i praksis på gulvet – i klasserommene, gymsalene, skolegårdene
(Venke Marie Sortland, skapende og utøvende dansekunstner)

DKS-konferansen 2018 - her programdelen om scenekunst.
Harry Guttormsen (Kulturtanken) og Katja Brita Lindberg (scenekunstner)

Kontakt:
Ragnhild Tronstad
Fagansvarlig scenekunst
rtr @ kulturtanken.no