Bandet TØFL spiller konsert

Rekordmange DKS-forslag

2443 forslag ble meldt inn i DKS-portalen for skoleåret 2021/22 innen fristen 1. oktober. Det er en økning på rundt 500 fra i fjor.

Bandet TØFL spiller blant annet konserter for unge i regi av Den kulturelle skolesekken. Her fra Marked for Musikk, 2019.

Samtlige av landets fylkes- og direktekommuner melder om rekordmange mottatte forslag, noe som også fordeler seg utover alle de seks kunst- og kulturuttrykkene film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Kulturarv opplever den største økningen med 61 prosent flere forslag enn i fjor, etterfulgt av visuell kunst med 37 prosent og film med 30 prosent. Høyest antall forslag fikk scenekunst med 690 totalt, foran musikk og visuell kunst som fikk henholdsvis 506 og 367 innmeldinger.

Brukervennlig portal

Dette er andre året at profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere kunne melde inn forslag til kunst- og kulturproduksjoner gjennom DKS-portalen, som har én frist som gjelder for hele landet. Tidligere måtte man forholde seg til flere ulike frister og skjemaer.

Daniel Nørbech, prosjektleder for DKS-portalen i Kulturtanken, melder om få tekniske problemer sett i lys av mengden med forslag som ble meldt inn.

– Innmeldingen av forslag fra utøverne har gått veldig bra i år også. Vi har gjennom hele perioden fått gode tilbakemeldinger på hvordan skjemaet fungerer, noe som er hyggelig å høre. Det er fint at de synes det er en brukervennlig og enkel løsning å levere forslagene i, sier Nørbech.

Han påpeker at det har kommet flere nye funksjonaliteter i DKS-portalen for å behandle forslagene i det videre arbeidet.

– Nå er det blant annet muligheter for å ta ut Excel-lister og lage kataloger, samt at eksterne fagråd kan logge seg inn i løsningen for å behandle derfra, sier prosjektlederen, som tror at fylkeskommunene og kommunene er enda bedre rustet til å gå gjennom forslagene i år enn i fjor, da flere opplevde en dobling og tredobling sammenlignet med tidligere år.

Ordningen når bredt

Blant de mange fylkeskommunene som har fått flere DKS-forslag er Vestland. Seksjonssjef for kulturformidling, Siri Ingvaldsen, oppgir at de har fått inn 1221 forslag – som er 20 prosent flere enn i fjor.

– Det er svært gledeleg at det er så stor interesse for å delta i Den kulturelle skulesekken! Mengda tyder på at vi har klart å nå ut til dei rette aktørane, i tillegg dekkjer vi alle dei seks kunst- og kulturuttrykka. No har vi eit solid grunnlag for å sette saman ein god skulesekk til neste år, sier hun, og legger til at neste steg er at faggrupper for de ulike uttrykkene skal vurdere forslagene som er kommet inn, før programmet for neste skoleår blir satt sammen.

– Det er svært gledeleg at det er så stor interesse for å delta i Den kulturelle skulesekken! Mengda tyder på at vi har klart å nå ut til dei rette aktørane.

Siri Ingvaldsen, DKS Vestland

Ønsket om å skape et mangfoldig program er også viktig for direktekommunen Tromsø, som i likhet med andre DKS-enheter har opplevd en forslagsoppblomstring de siste to årene.

Selv om antallet er høyt, skal vi selvfølgelig ta oss tid til å vurdere hvert enkelt forslag.

Martin Fjellvang Osima, DKS Tromsø

– Av i alt 1080 forslag har vi fått 200 flere i år enn i fjor. Før den nye DKS-portalen ble innført fikk vi kanskje rundt 200 programforslag totalt. Selv om antallet er høyt, skal vi selvfølgelig ta oss tid til å vurdere hvert enkelt forslag, sier konstituert leder i DKS Tromsø, Martin Fjellvang Osima, som setter stor pris på at så mange utøvere ønsker å turnere i kommunen.

At alle landets elever har mye å glede seg til på kunst- og kulturfronten neste skoleår, er det i alle fall ingen tvil om.

Utvalgte tall

 • Forslagene fordelt på fylkeskommuner: Agder 1216, Innlandet 1334, Møre og Romsdal 1173, Nordland 1200, Oslo 1407, Rogaland 1173, Troms og Finnmark 1172, Trøndelag 1159, Vestfold og Telemark 1288, Vestland 1221 og Viken 1482.
 • Forslagene fordelt på direktekommuner: Alta 884, Asker 1186, Bergen 1127, Bodø 974, Bærum 1136, Eidsvoll 1057, Karmøy 948, Lørenskog 1097, Stavanger 1077, Tromsø 1053, Trondheim 1114 og Ås 996.
 • Forslagene fordelt på kunst- og kulturuttrykk:
  • Film: 228 (30 prosent økning fra i fjor)
  • Kulturarv: 328 (61 prosent økning fra i fjor)
  • Litteratur: 324 (10 prosent økning fra i fjor)
  • Musikk: 506 (19 prosent økning fra i fjor)
  • Scenekunst: 690 (16 prosent økning fra i fjor)
  • Visuell kunst: 367 (37 prosent økning fra i fjor)
 • Reaktiverte og nyregistrerte forslag: Antall leverte forslag er 2443, hvorav 1078 er reaktiverte fra i fjor og 1365 er nyregistrerte.Fakta om DKS-portalen:
  Et felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av Den kulturelle skolesekken. Den synliggjør også kunst- og kulturproduksjoner i DKS til alle skoler og elever. Utforsk DKS-produksjonene på denkulturelleskolesekken.no