Skjermdump fra introduksjonsvideo i Munch LÆR.

Hvordan gjøre Munch relevant for ungdom?

Munch LÆR er et gratis læringsopplegg som er utviklet for å gjøre Edvard Munch relevant, levende og lett tilgjengelig for ungdom.

Foto: Skjermdump fra Munch LÆR.

– Hvordan møter vi mennesker som tenker annerledes, som handler annerledes enn oss selv, som bryter med regler og normer? spør Solfrid Sakkariassen retorisk.

Som rådgiver og fagansvarlig for Munchs hus ved Vestfoldmuseene mener hun at Munchs liv og kunstnerskap kan spille en viktig rolle for dagens ungdom, til tross for at det er over 140 år siden han var på deres alder.

Solfrid Sakkariassen foran Munchs hus.
Solfrid Sakkariassen foran Munchs hus.

– Kunnskap om Munch er viktig av flere årsaker: Han var og er en av Norges og verdens største kunstnere. Verdens mest kjente nordmann. Han gikk sine helt egne veier og våget å utlevere seg, men også å stå i motstand. Han gikk gjennom og bearbeidet vonde opplevelser, som han i sin kunst gjorde allmenne. Slik at vi kan finne gjenkjennelse, se at vi ikke er alene i utfordringene ved å være menneske, sier Sakkariassen.

Jeg ønsker at unge i en fase av livet med søken og usikkerhet, hvor de skal finne seg selv, sin stemme og identitet, kan lære noe om å tro på seg selv og tørre å gå sine egne veier, trass i tidvis motgang. Være nysgjerrig på livet, ta nye ideer innover seg og tørre å se verden med nye øyne.

Se introduksjonsfilmen fra Munch LÆR:

Ungdommens eget språk

Munch LÆR er utviklet på oppdrag fra Munch-nettverket i Osloregionen. Det er et læringsopplegg som kan gjennomføres på elevenes mobiltelefoner innenfor én skoletime, som et selvstendig opplegg eller som del av forberedelse til et større prosjekt om kunstneren.

Løsningen inneholder seks korte filmer om Edvard Munch, etterfulgt av spørsmål og noen Snapchat-filtre som elevene kan utforske om de vil. Den inneholder også en Kahoot som kan gjøres med hele klassen.

Filmene gir innsikt i Munchs liv gjennom fire temaer:

 • Psykisk helse og kreativitet
 • Tap av nær familie
 • Kunstnerskapet
 • Livsvalg og kjærlighet

Sakkariassen har vært fagkonsulent for utviklingen, og hun har lagt sine snart 20 års formidlererfaring og kunnskap om Munch inn i prosjektet. Hun understreker at det har vært viktig å benytte ungdommens egne virkemidler og formspråk.

Hvordan kunne vi benytte oss av et mer lekent, «ungdommelig» og umiddelbart språk og kommunikasjonsform? Hvordan unngå det tabloide og «lett fordøyelige»? Hvordan skulle vi holde fast ved en kjerne av info og problemstillinger jeg mener er helt essensielle, som igjen skal kunne bidra til større forståelse og relevans? Vi har hatt flere og lange runder på innhold og problemstillinger som kan være relevante for ungdom. Prosjektet er med jevne mellomrom testet ut av unge i målgruppen, både innholdsmessig og med tanke på fortellergrep og tekniske løsninger, forteller hun.

Informasjonsplakat om Munch LÆR, med skjermdump fra mobil.

For skole, DKS og alle andre

Munch LÆR ble klart til skolestart høsten 2021 og er allerede flittig benyttet i undervisning av skoleklasser i Vestfold og Telemark. Opplegget er også lagt ut i DKS-portalen, og vil være en del av DKS-tilbudet i forbindelse med besøk til Munchs hus i Åsgårdstrand, hvor det kobles på omvisninger, vandringer og kunstnermøter.

I tillegg kan Munch LÆR oppleves av alle som besøker Munchs hus og andre av Munchs steder, som Kragerø, Moss, Hvitsten, Fredrikstad, Vågå og Løten. På infoskilt om Munchs tilknytning til stedet er det satt opp QR-koder som kan skannes med mobilen.

Prøv Munch LÆR selv

Fakta om Munch LÆR

 • Initiativtager: Munch-nettverket i Osloregionen
 • Prosjektansvarlig: Maya Nielsen, prosjektleder for Munch-nettverket
 • Fagkonsulent: Solfrid Sakkariassen, Munchs hus, Vestfoldmuseene
 • Film og animasjon: Netron Film
 • Teknisk løsning: Netron Kode
 • Grafisk design: Page Black
 • Produsert med støtte fra: DnB Sparebankstiftelsen og Munch-kommunene Vågå, Løten, Kragerø, Åsgårdstrand, Ramme, Hvitsten, Moss og Fredrikstad

Les også:

Irene Brodshaug, Synne Sagstad Imeland, Ingvild Margrethe Birkeland og Gry Uhlin-Engstu under lanseringen av den første rapporten om SKUP.

Kunstmøters betydning for livsmestring

Gir dybdelæring, estetiske læreprosesser og tverrfaglige temaer nye, fruktbare muligheter for samspill mellom DKS og skolen? En ny forskningsrapport tar for seg SKUP (Skolenes eget utviklingsprosjekt) og overgangen til nytt læreplanverk.

Litteraturformidling for framtida

Fire forfattere går inn i et studio. Etter to dager kommer de ut med lemen mellom hendene, haistemme og hodet fullt av historier om mygg og krig. Er de klare for å redde verden OG styrke litteraturen i DKS?

Person med nettbrett og hodetelefoner tester "Munchs digitale hage"

«Munchs digitale hage» er lansert

Ved å kombinere et fysisk sted med digital teknologi, kan nye portaler åpne seg. Ved Munchs hus i Åsgårdstrand venter en helt ny opplevelse på ungdom og andre besøkende.