En gruppe elever går etter en person kledd i kamuflasje

Markedet for scenekunst 2023

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) arrangeres 29.–31. august, og er det 27. markedet i rekken.

Utendørs visning av "Knekke greine" (ENT) under MFS 2022.

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en møteplass for faglig utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt å øke både arrangørers og utøveres kompetanse. Visningsarenaen presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i og til DKS.

MSF arrangeres av Sandefjord kommune i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kulturtanken.

Vil du vise din scenekunstproduksjon under markedet? Meld den inn her.
Frist for innsendelse er 1. mars 2023.

Mer informasjon om program og påmelding kommer.

Følg med på arrangementets nettside og Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer.

Les mer om visningsarenaen:

To dansere holder og danser rundt hverandre på en skolegård mens publikum ser på i bakgrunnen

Markedet for scenekunst

Alt om visningsarenaen for scenekunst i DKS.