Fotokollasj av ulike barn og unge som driver med kulturelle aktiviteter. I sentrum av kollasjen står teksten "Ung Kultur styrker fremtids Norge"

Kulturtanken på Arendalsuka 2024

Barne- og ungdomskultur er i fokus på Kulturkammeret.

Under Arendalsuka samarbeider NOKUNorsk Kulturskoleråd, Kulturtanken, UKM og Ungdom og fritid om å sette fokus på barn og unges kultur- og fritidsstilbud.

I år løftes to tema øverst på agendaen:

Barn og unges deltagelse i kultur- og fritidstilbudet

Barn og unges deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter er skjevt fordelt – og forskjellen øker.

Derfor satte regjeringen av ti millioner kroner på statsbudsjettet for 2024 til tiltak for at flere får delta i de viktige felleskapene som kulturen, idretten og frivilligheten gir.

Handlingsplan for deltagelse leveres før sommeren og nå skal tiltakene settes ut i livet.

Hvor går veien videre? Hvordan lykkes vi med å gjennomføre planene? Hvordan får vi alle barn og unge med i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter?

Vi inviterer politikere, organisasjonsliv og barn og unge til en diskusjon om veien videre for å skape et mer inkluderende tilbud.

Arrangementet foregår på Kulturkammeret (Kraftverket scene) tirsdag 13.august, kl. 10:30 - 12:00 (lunsj fra 11:30)

Digital innovasjon i barne- og ungdomskultur

Det gjøres mye godt innovasjonsarbeid i kultursektoren. Vi inviterer til fagfrokost om digital innovasjon i kulturlivet.

Her presenteres ulike prosjekter, og vi diskuterer hvordan de harmonerer med behovene barn og unge melder om.

  • Satser vi på riktige hester når nybrottsarbeidet gjennomføres og hvilken effekt får vi ut av dem?
  • Hvilke politiske ambisjoner finnes for å «modernisere» og digitalisere kultur- og fritidstilbudet?
  • Og hva mener barn og unge om arbeidet som gjøres for å forsterke og videreutvikle det digitale kulturtilbudet?

Arrangementet foregår på Kulturkammeret (Kraftverket scene) onsdag 14.august, kl. 10:00 - 11:30 (lunsj fra 11:00)

KI, tilgjengelige møteplasser og direkte podkast

I tillegg til de to nevnte arrangementene setter vi også fokus på kunstig intelligens og viktigheten av tilgjengelige møteplasser.

I år, som i fjor, samler vi dessuten lederne i nettverket for barne- og ungdomskultur for å gjøre opp status og trekke hovedlinjene fra Arendalsuka.

  • Hvilke diskusjoner har det vært mest fart i?
  • Hvilke prosjekter og satsinger er de viktigste for å skape et enda bedre tilbud til barn og unge?
  • Hva blir de viktigste temaene for Arendalsuka i 2025?
  • Kommer regjeringens handlingsplan for deltagelse til å minske forskjellene på kultur-deltagelse?

Med lave skuldre og løs snipp diskuterer vi oss gjennom Arendalsuka 2024 og trekker linjene inn i vårt videre, felles, arbeid for å bedre kunst og kulturtilbudet til barn og unge i hele Norge.

De ulike arrangementene legges til i denne oversikten når tidspunktene er avklart:

Oversikt over arrangementene (oppdateres)

Tirsdag 13.august

10:30 - 12:00: Faglunsj om barn og unges deltagelse i kulturlivet

Det serveres lunsj til påmeldte mellom 11:30 - 12:00.

17:30 - 21:00: Nettverksmiddag og sosial samling (for inviterte)

Onsdag 14.august

10:00 - 11:30: Faglunsj om digital innovasjon i barne- og ungdomskultur

Det serveres lunsj til påmeldte mellom 11:00 - 11:30.

12:00 - 13:00: Tilgjengelige møteplasser for barn og unge

14:00 - 14:45: Kulturskolerrådet og KI: Bridging the gap

15:00 - 15:30: Dataspillkultur.no

16:00 - 17:00: «Kulturkameratene oppsummerer» - direkte podkast fra Arendalsuka

Les om regjeringens handlingsplan:

Gruppebilde av ungdommene som deltok på innspillsmøte sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Handlingsplan for deltakelse: Lubna Jaffery mottok innspill fra ungdommer

Ungdomsrepresentanter fra hele landet deltar i arbeidet for å styrke barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.