Kulturtankens årsrapport 2018

Kulturtankens årsrapport 2018

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2018.

«Kunst- og kulturaktiviteter gir trygge barn, lekne barn, medfølende barn, sosialt kompetente barn, ja til og med akademisk sterke barn. For ikke å snakke om kunst- og kulturkompetente barn. Derfor er jeg stolt av oppdraget til Kulturtanken, som skal, gjennom koordinering, forvaltning, utvikling og forskning på og i skolesekken, videreføre og videreutvikle Den kulturelle skolesekken (DKS) som kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.»

Dette er innledningen på Kulturtankens årsrapport for 2018. Kulturtanken er en relativt ung etat (2016), og de første to årene har vært preget av omstilling og etablering av en ny organisasjon, med mange nytilsettinger, nye rutiner som skal etableres og strategiarbeid som skal utvikles og forankres.

Fornyelse, samarbeid og kvalitet er tittelen på Kulturtankens strategi (2018-2020), og et resultat av en krevende prosess i året som gikk. Kulturtankens direktør Lin Marie Holvik er godt fornøyd med resultatet av arbeidet.

– Det å lande et så viktig og krevende arbeid som en strategiprosess, og å lande godt, med en strategi vi har tro på og som gir viktig retning for Kulturtankens arbeid fremover, er en seier sier Holvik.

Av andre viktige milepæler fra 2018, trekker Holvik frem arbeidet med dialogmøtene med alle tilskuddsmottakerne i Den kulturelle skolesekken, Kulturtankens første årsrapport for DKS, spennende utvikling av piloter med både VR og AR og ikke minst utviklingsarbeidet med ny portal og nytt fagsystem for DKS. I tillegg har dialog og samarbeid med DKS-feltet vært en prioritet.

– Vi har i 2018 igangsatt en rekke samarbeid, arrangert konferanser, seminarer og andre arrangement som har vært viktige møteplasser for feltet vi jobber sammen med og oss i Kulturtanken, sier Holvik.