Kulturtankens årsrapport 2021

Kulturtankens årsrapport 2021

Sammenstilling av Kulturtankens aktiviteter og resultater i 2020, inkludert årsregnskap og vurdering av framtidsutsikter.

Samarbeid, utvikling og medvirkning

2021 ble, som året før, i stor grad preget av koronapandemien. Optimismen var stor etter at sommeren ga lave smittetall og en ganske så normalisert situasjon på starten av det nye skoleåret. Men i november ble vi kjent med den nye omikronvarianten av viruset, som igjen førte til nedstengning. For de ansatte i Kulturtanken har dette medført nok et år med mye hjemmekontor og digitale møter og arrangementer. For Den
kulturelle skolesekken (DKS) har det medført nok et år med redusert aktivitet, alternative løsninger og raske endringer.

Samtidig har 2021 også vært et jubileumsår hvor vi sammen med fylkeskommuner og kommuner har markert at det er 20 år siden DKS ble en nasjonal og landsdekkende ordning. Vi publiserte et festskrift hvor en rekke bidragsytere ble invitert til å dele sine erfaringer, refleksjoner og historier om verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og ungdom. I samarbeid med Norsk Tipping reetablerte vi også en jubileumsversjon av Gullsekken. Prisene ble delt ut under en jubileumskonferanse i Stavanger som Kulturtanken arrangerte i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Marja Mortensson Trio og Lost and Found Productions mottok velfortjent heder og ære, samt 150 000 kroner hver i prispenger fra Norsk Tipping.

(Utdrag fra leders beretning.)