Lyderia – lek med lyd

Lyderia – lek med lyd

Lyderia ble lagt ned sommeren 2022.

Lyderia var et gratis musikkspill, brukt av over 30 000 elever og lærere i grunnskolen, som ble lagt ned sommeren 2022.

Lyderia presenterte spillerne for oppdrag som måtte løses med kreativitet og egeninnsats. Etter hvert som du løste oppdrag fikk du tilgang på nye brett og vanskeligere utfordringer. 

På barnas premisser

Lyderia var en arena der barn og unge kunne leke seg til læring, på en engasjerende måte. Målet var at barna skulle øke interessen for, og aktiviteten med, musikk.

Lagt til rette for skolebruk

Pensum i musikkfaget lå til grunn for alle oppdrag og utfordringer barna møtte i Lyderia. Det ble også tilbudt en egen lærerfunksjon hvor lærere kunne gi spesifikke oppdrag til elevene, enten i hjemmelekse eller til spilling i skoletimen. Lærerne kunne så følge opp elevenes leveranser og framdrift.

Musikk i skolen

Vi håper mange har hatt nytte og glede av Lyderia i de årene løsningen har vært i drift. Dersom du søker lignende innhold, kan Kulturtanken på det varmeste anbefale ressursene Musikk i skolen har tilgjengeliggjort for skolebruk.