Rapport: Kultur og bærekraft

Rapport: Kultur og bærekraft

En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren.

Rapporten «Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren» er forfattet av Kristine Persdatter Miland, Anne-Sofie Hjemdahl, Nanna Løkka og Marianne Singsaas, og utgitt av Telemarksforsking.

Rapporten er en hovedsakelig kvantitativ kartlegging av kultur og bærekraft og praksiser i kultursektoren generelt, samt kunst og kultur relatert til barn og ungdom spesielt.