Omslag på rapporten "Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren"

Rapport: Kultur og berekraft

Ei kartlegging av kunnskapsstatus og praksisar i kultursektoren.

Rapporten «Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren» er forfatta av Kristine Persdatter Miland, Anne-Sofie Hjemdahl, Nanna Løkka og Marianne Singsaas, og gitt ut av Telemarksforsking.

Rapporten er ei hovudsakleg kvantitativ kartlegging av kultur og berekraft og praksisar i kultursektoren generelt, og dessutan kunst og kultur relatert til barn og ungdom spesielt.