Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
N 0401 OSLO

Telefon:
Sentralbord: 22 02 59 00, hverdager kl. 08.00 - 15.00.
E-post: post@kulturtanken.no

Besøksadresse:
Gullhaug torg 2
0484 OSLO

Direktør:
Lin Marie Holvik
E-post: lmh@kulturtanken.no / tel: 975 78 268

Kommunikasjonsansvarlig:
Guro Kleveland
E-post: gk@kulturtanken.no / tel: 995 90 130

Avdelingsdirektør Organisasjon og forvaltning:
Mihriban Rai
E-post: mir@kulturtanken.no / tel: 992 85 100

Avdelingsdirektør Kunst, kultur og skole:
June Mariann Breivik
E-post: jmb@kulturtanken.no / tel: 464 10 179

Avdelingsdirektør Forskning og utvikling:
Ståle Stenslie
E-post: stahl@kulturtanken.no / tel: 905 62 963

 

 

Korleis kjem eg til Gullhaug torg 2?
Ta T-banen til Nydalen (linje 4, 5), buss 37 til endestasjonen Nydalen, eller buss 30 til Gullhaugveien, eventuelt Tamburveien (endestoppet). Det finst få og dyre parkeringsplassar for bil i området, så det beste er å reise kollektivt.

Fakturaadresse:
Kulturtanken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kulturtanken er ei statleg verksemd. Frå 1.1.2012 er alle statlege verksemder pålagde å kreve elektronisk faktura i EHF-format, og kravet gjeld alle kjøp av varer og tenester. Organisasjonsnummeret vårt, 974761114, er den elektroniske adressa.

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura eller korleis kome i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (som er fakturamottakaren til Kulturtanken) på e-postadressa elfak@dfo.no