Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
N 0401 OSLO

Telefon:
Kontakt sentralbordet vårt på telefonnummer 22 02 59 00 på kvardagar mellom kl. 08.00 og 15.00. Du kan også kontakte ansatte direkte på mobiltelefon; sjå oversikt over dei ansatte her.

E-post: post@kulturtanken.no

Besøksadresse:
Gullhaug torg 2
0484 OSLO

 

Korleis kjem eg til Gullhaug torg 2?
Ta T-banen til Nydalen (linje 4, 5), buss 37 til endestasjonen Nydalen, eller buss 30 til Gullhaugveien, eventuelt Tamburveien (endestoppet). Det finst få og dyre parkeringsplassar for bil i området, så det beste er å reise kollektivt.

Fakturaadresse:
Kulturtanken
DFØ Fakturamottak
Postboks 4104
2307 Hamar

Fakturamottaket på Hamar vert flytta frå Hamar til Trondheim 1.april i samband med omorganisering i DFØ. Ny adresse frå 1.april 2017 er:

Kulturtanken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kulturtanken er ei statleg verksemd. Frå 1.1.2012 er alle statlege verksemder pålagde å kreve elektronisk faktura i EHF-format, og kravet gjeld alle kjøp av varer og tenester. Organisasjonsnummeret vårt, 974761114, er den elektroniske adressa.

Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura eller korleis kome i gang, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (som er fakturamottakaren til Kulturtanken) på e-postadressa elfak@dfo.no