En trommis og en gitarist fremfører for publikum som sitter i ring rundt dem

Fysiske og digitale kulturmøter i 2021

Nytt år, nye møteplasser! Les om årets viktigste arrangementer og hold av datoene.

Daniel Eriksen (gitarer/vokal) og Stig Sjøstrøm (perkusjon) fremfører "Rhytm & Slide" på Marked for Musikk i Larvik, 21. oktober 2020.

Her kan du lese om alle årets visningsarenaer, samt andre relevante arrangementer det kan være verdt å følge med på. Noen arrangementer vil skje fysisk, noen digitalt, andre blir kanskje en kombinasjon; tiden og pandemiutviklingen vil vise.

Ettersom mye fremdeles er usikkert vil det være forbehold om endringer for de fleste arrangementene. Vi håper at vi kan treffe hverandre fysisk i år – men uansett hva som skjer, så vitner listen om et innholdsfylt og spennende år for alle som jobber med kunst og kultur for barn og unge!

Kulturtanken følger nøye med på utviklingen og vil oppdatere listen fortløpende.

Kulturtankens årskonferanse

Invitasjonsplakat for Kulturtankens årskonferansen

Årets konferanse blir heldigital og går av stabelen 18.–19. mars.
Arrangementet vil være gratis og åpent for alle.

Torsdag 18. mars 2021

Digital formidling i Den kulturelle skolesekken – før, under og etter pandemien.
Kunnskapsløftet 2020: Hvordan påvirker fagfornyelsen kunst og kultur i skolen?
Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge (i forlengelsen av Kunstløftet).

Fredag 19. mars 2021

I samarbeid med Norsk kulturskoleråd.
Barne- og ungdomskulturmeldingen: Hva inneholder den og hva kan og vil den bety?

Mer informasjon og fullstendig program kommer.
Velkommen!

Visningsarenaer

Litteratur:
Skuespiller på scenen under Komma Litteraturfestival

Komma finner sted på Lillehammer 25.–26. mai, rett i forkant av Norsk Litteraturfestival/Pegasusfestivalen. Dette er møteplassen for de som jobber med fagområdet litteratur i DKS. Her ønsker man å synliggjøre god litteratur og bidra til bedre spredning, større bredde og mangfold innen DKS og i andre sammenhenger der det er ønske og behov for god formidling av litteratur. Arrangører er DKS Innlandet, DKS Viken, Forfattersentrum, Norsk Litteraturfestival og Kulturtanken. Følg med på arrangementets nettside.

Saker fra fjorårets arrangement:
Det gode møtet med det vonde
Biejvvelådde – fra jukselapp til sommerfugl

Scenekunst:

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MSF) blir arrangert 24.–26. august, og er det 25. markedet i rekken. Dette er en nasjonal arena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge. Det presenteres et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling der målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. Arrangementet har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i DKS. Sandefjord kommune er hovedarrangør og Vestfold og Telemark fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør, i tillegg er Kulturtanken samarbeidspartner. DKS-arenaen støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals. Mer info får du på arrangementets nettside.

Visuell kunst:

ØYEPÅ er en nasjonal møteplass for visuell kunst i DKS som arrangeres for tredje gang i september under navnet "Øyepå Momentum". Kunstnere, formidlere, DKS-ansatte og lærere inviteres til å dele kunstmøter, faglig refleksjon og fordypning. Møteplassen har som mål å knytte seg til fagsterke kunstfestivaler, og i år turen til Jeløy i Moss og MOMENTUM-biennalen, som i år har fått tittelen "House of Commons". Mer informasjon om program og konkrete datoer kommer.

Samlesak og opptak fra fjorårets arrangement:
Å gå fremover uten å stå i veien

Kulturarv:
Logo til

SPOR – arena for kulturarv i DKS arrangeres 8.–9. september. Årets tema er bærekraft. På SPOR vil man kunne se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se fremover sammen. Her kan miljøet selv utvikle og heve egen kompetanse. DKS-arenaen gjennomføres av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner, Stiklestad nasjonale kultursenter, Midtnorsk filmsenter og Kulturtanken. Mer info om sted og program kommer etter hvert. Sjekk også ut den nye podkasten SPOR - om kulturarv i DKS.

Sak fra fjorårets arrangement:
Kulturarven på rett spor

Musikk:
Daniel Røssing spiller piano og synger på konsert

Marked for Musikk arrangeres i Larvik 19.–21. oktober, på Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted. Dette er en nasjonal visningsarena for konserter rettet mot barn og unge, der arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og DKS kan se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Et overordnet mål er at flere barn og ungdommer i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet. Møteplassen er også en kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa. «Marked for musikk» er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Larvik kommune. Ta en titt på nettsiden for mer info. Påmeldingen av nye produksjoner til programmet er åpen fram til 1. april 2021.

Saker fra fjorårets arrangement:
Produsentforum
En legende på turné i DKS
På barrikadene for den frie kunsten

Film:
Bilder fra Arena Film 2019

Arena Film blir arrangert i Drammen 23.–24. november. Visningsarenaen er for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot DKS. Alle som jobber med film rettet mot barn og unge kan utveksle erfaringer, styrke nettverk og inngå samarbeid. Det stimuleres og inspireres til økt dialog, samarbeid mellom ulike aktører og en generell heving av status for film og spill for barn og unge. Arrangeres av Viken og Innlandet fylkeskommuner i samarbeid med Kulturtanken. Mer info kommer.

Saker fra fjorårets arrangement:
Ninjababy: En morsom film om et alvorlig tema
Tottori!: Virkelighetens magi
Krigere: Formet av minner

Andre arrangementer

 • Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), digitalt, 18.–24. januar.
 • Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger, digitalt, 1.–3 februar.
 • Digital workshop: Gutter og sang – utfordringer og muligheter, 15. februar. Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen inviterer til en digital workshop som tar opp problemstillinger knyttet til gutter og sang.
 • Nettverksmøte og fagsamtale om musikk i DKS, 18. februar kl. 10:00 –15:00. Arrangementet avholdes både digitalt og fysisk i Kulturtankens lokaler. Mer info kommer.
 • FRI KUNST, 1.–7. mars. En markering av kunstnerisk ytringsfrihet, som er initiert og koordinert av Safemuse. Organisasjoner, kulturaktører, kunstnere og privatpersoner er velkomne til å delta i markeringen på sitt eget vis.
 • Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival, 24.–27 mars. En nordisk filmfestival og konkurranse for unge filmskapere. Festivalen blir i år delt i tre forskjellige arrangementer på grunn av koronaepidemien, hvorav to skjer fysisk og digitalt i mars.
 • Nettverksmøte og fagsamtale om kulturarv i DKS, avholdes digitalt 13. april. Mer info kommer.
 • Nettverksmøte og fagsamtale om visuell kunst i DKS, avholdes digitalt 21. april. Mer info kommer.
 • Det nasjonale museumsmøtet i Kirkenes, 27.–29. april.
 • Barnefilmfestivalen i Kristiansand, 27. april – 2. mai.
 • NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). 5.–7. mai på NTNU i Trondheim.
 • Dei nynorske festspela, mai – juli. Festspillene har en rekke arrangementer for barn og unge. Detaljert program og datoer kommer nærmere sommeren, følg med på nettsidene.
 • Juba Juba, stor og sjangerfri kulturfestival for barn i Trondheim. Arrangeres tidlig i juni, følg med på deres nettside for oppdateringer om program og konkrete datoer.
 • Kortfilmfestivalen i Grimstad, 9.–13. juni. Kort- og dokumentarfilmfestival og et viktig møtested for det norske filmmiljøet.
 • Nettverksmøte og fagsamtale om film i DKS, 10. juni i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo. Mer info kommer.
 • Miniøya, 12.–13. juni i Tøyenparken i Oslo. Norges største musikk- og kulturfestival for barn og unge.
 • Rabalderfestivalen, 26.–27. juni i Reknesparken i Molde. Sommerfestival med bredt spekter av kulturopplevelser for barn mellom 3 og 12 år.
 • Den norske filmfestivalen i Haugesund, 21.–27. august. Festivalen har et eget program for barnefilmer som heter Cinemagi.
 • Kulturminnedagene: 4.–12. september. Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement rundt om i landet. I år er temaet «DIALOG». Festivalen arrangeres også i resten av Europa under navnet European Heritage Days.
 • Assitejfestivalen i Kristiansand, 22.–25. september. Internasjonal scenekunstfestival arrangert av organisasjonen Assitej, som jobber for å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst.
 • Appelsinia litteraturfestival i Skien. 27. september–2. oktober. Festivalen har hatt et langvarig samarbeid med DKS Vestfold og Telemark.
 • KulturSápmi er et møtested for det kulturelle og kunstneriske feltet i Sápmi. Arrangeres i november 2021, mer info kommer.
 • Formidlingsseminaret 2021 om visuell kunst arrangeres i november/desember. Seminaret er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Kulturtanken. Mer info kommer. Du kan lese om fjorårets arrangement i vår samlesak.
 • Showbox, Norges største scenekunstfestival for barn og unge. Avholdes i Oslo første uka i desember. Her og her kan du lese saker fra Showbox 2020.  

Relaterte artikler

Direktør i Kulturtanken Øystein Strand

Godt nytt år!

Eg har skikkeleg tru på 2021, sjølv om det nye året startar med strenge smitteverntiltak, skriv direktør Øystein Strand.

Mange kulturelle møteplasser i 2020

Et nytt år betyr selvsagt nye arrangementer for alle som er opptatt av kunst og kultur! Her er møteplasser og datoer som bør holdes av i kalenderen din.

Bildekollasje fra forskjellige kultur-arrangementer

Møteplasser for alle kunst- og kulturuttrykkene i DKS

Med nasjonal møteplass også for kulturarv og visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som i år går av stabelen for første gang, er et stort mål for Kulturtanken oppnådd: Alle kunst- og kulturuttrykkene har nå fått egne visningsarenaer!